Oslo Bystyre har vedtatt å øke antall flyktninger som Oslo skal ta imot i år. Fremskrittspartiet og Høyre har tilsammen 27 av 59 bystyremedlemmer og er i mindretall.

– Vi er et smått land, men vi kan ikke være smålige. Under annen verdenskrig tok Sverige imot 50.000 nordmenn. Derfor bør vi si ja til de syriske flyktningene, argumenterte Zaineb Al-Samarai fra talerstolen i bystyret.

17272

Ifølge hennes twitterkonto er hun:»Kommunikasjonsrådgiver og bystyrerepresentant. Egentlig jurist.»

Igjen skal nordmenn som flyktet til Sverige under krigen trekkes frem som grunnlag for beslutningen. La oss dvele et øyeblikk ved denne sammenlikningen:

Sverige er Norges naboland. Norge er ikke Syrias naboland.

Nordmennene flyttet hjem så snart det var mulig. Det kommer neppe syrerne til å gjøre.

Dersom flyktningeoppholdet i Norge var midlertidig, så ville mange flere nordmenn ha vært positive til å ta imot flyktninger. Men vi vet at selv om situasjonen er akutt for de flyktningene det gjelder, så har moderne infrastruktur (pluss gummibåter) og en stor befolkningsvekst i Midtøsten og Afrika bidratt til å gjøre flykningekrisen permanent.

Også AUF-leder Mani Hussaini som ble beskrevet som «en vanlig gutt fra Jessheim» ønsker flere flyktninger fra Syria. Han som selv til Norge som flyktning fra Syria med familien sin da han var tolv år gammel.

 

Carl I. Hagen gikk imot å øke antall flyktninger til Oslo.

– Vi har allerede store utfordringer med integreringen. På enkelte skoler har over 90 prosent av elevene i første klasse i minoritetsbakgrunn. Vi bør heller hjelpe dem i deres nærområde. På denne måten vil vi kunne hjelpe langt flere, argumenterte Hagen.

Nordmenn burde selv få vurdere om de ønsker at Norges befolkningssammensetning skal forandres for fremtiden, men det vil ikke politikerne gi velgerne anledning til. De kunne jo komme til å velge feil! For å sikre at alle skal føle seg skyldige og smålige, så gyver man løs med det moralske aspektet. Det ville simpelthen være egoistisk å ikke dele landet med de som trenger hjelp. Og smålige det vil vi vel ikke være? Ingen liker smålige mennesker.

Den politiske pressgruppen for å ta imot flere flyktninger blir større. På venstresiden har de alliert seg med innvandrere som ofte selv har flyktningebakgrunn. Disse vil ikke fremstå som om de har trukket stigen opp etter seg. Og det er også tvilsomt om de føler samme tilhørighet til Norge som nordmenn gjør. Ja, der sa jeg det. Jeg tviler på at de kjenner suget i brystet når de ser utover den norske fjellheimen. For mange av dem er Norge bare et geografisk område hvor det tilsynelatende er mer enn nok av plass og penger.

Zaineb Al-Samarai har sin egen agenda:

Syria

Aps Fatima Ali Madar, som opprinnelig kommer fra Somalia, mener at når Somalia klarer å ta imot flyktninger så  bør også Oslo klare det.

– Når Somalia som er et fattig land klarer å bidra ved ta å imot flyktninger fra Jemen, så kan Norge og Oslo klare å ta imot noen flyktninger, mener Madar.

Norge og Oslo tar allerede imot flyktninger. Det er ikke det at vi kommer til å merke noe til om det blir 520 nye flyktninger eller 811 i Oslo. Saken er den at man er i gang med styrkeprøven i form av «klarer du den, så klarer du den». For, som vi har spurt så mange ganger før: hvor setter vi grensen? Har vi nådd målet når det er 50 % nordmenn igjen i Oslo, eller er 30 % å foretrekke? Hva med 10 %? Det er kun snakk om valg. Dette er politikk.

Uansett hvor mange vi fyller på med i Oslo så vil det ikke ha noen effekt på verdens kriser og flykningeproblemer.Antall flykninger og migranter som vi tar imot vil derimot ha en stor og irreversibel effekt på vårt eget samfunn.

Forøvrig har både Frankrike og Spania sagt nei til EUs planlagte fordelingsplan av båtmigranter.

Her har vi vår egen drakamp om 10.000 syriske flyktninger som regjeringen allerede har sagt nei til. Men en folkevalgt regjering er til for å overkjøres. Hvorfor ha respekt for velgerne? De er jo smålige.

Aftenposten