Bystyrerepresentanter ønsker et innvandrermuseum lagt til Trondheim. Det er representantene Kjetil Utne (H) og Ismail Muhyadin (H) som vil foreslå at rådmannen tar initiativ overfor Museene i Sør-Trøndelag (MIST) om et innvandrermuseum i byen.

Etter at innvandringen til Norge skjøt fart først på 70-tallet og på nytt fra 90-tallet og frem til i dag opplever vi i dag at den første innvandrergenerasjonen i moderne tid er i ferd med å forlate oss. Denne generasjonen sitter på mye kunnskap om innvandrernes historie. Vi risikerer at denne kunnskapen går tapt hvis vi ikke snart handler. I første omgang er det viktig at denne historien blir dokumentert og tatt vare på. I neste omgang må den formidles.

Det tok adskillig lengre tid før jødene fikk sitt museum.

I år kom det jødisk museum i Trondheim på statsbudsjettet for første gang, 18 år etter at museet ble etablert i byens jubileumsår. Det gikk dermed ca 145 år fra den jødiske innvandringen til Norge startet til museet ble etablert.
Vi bør ikke vente like lenge før vi sikrer dokumentasjonen av historien til de andre innvandrerne.

Man har forsøkt tidligere.

Sverresborg Folkemuseum ønsket for en tid siden å sette i verk et arbeid med dokumentasjon av historien til pakistanske innvandrere fra 70-tallet, men prosjektet ble ikke fullført på grunn av mangel på ressurser.

Hvorfor bør Trondheim ta en lederrolle i arbeidet med innvandrermuseum?

Trondheim kommune bør ta en lederrolle i å bidra til at arbeidet med å ta vare på innvandrernes historie blir satt i gang. Byen er hjemkommune for over 20.000 innvandrere fra bortimot 170 forskjellige land, og antallet øker raskt. God integrering forutsetter kunnskap om egen historie.

Interpellasjonen som fremmes i bystyret 26.03. avsluttes med noen velvalgte ord om historieforståelse.

Ta lærdom av historien – så kan du møte fremtiden med kunnskap. Du trenger å forstå historien for å forstå dagen i dag. Å kjenne historien gir deg røtter og kunnskaper til å forstå samtiden. Kanskje også kunnskaper så du kan hjelpe til så vi unngår å gjenta feil som har blitt begått tidligere. Det sies at den kloke er i stand til å lære av andres feil!

Hadde vi enda lært noe av historien…

 

Trondheim kommune Trykk på lenken og trykk igjen på spørsmålsoversikt (midt på siden).