Senterpartiets mest profilerte innvandrerpolitiker, norskpakistanske Danny Ghazanfar, ønsker å stenge grensen for flyktninger og asylsøkere. Han mener det er på tide å bremse, og vil arbeide for at Senterpartiet skal gå inn for en mer restriktiv asyl- og flyktningspolitikk.

– Det som er viktig er at vi må ta vare på de som er her fra før. Det er så vidt vi klarer å ta vare på våre egne eldre, sier senterpartipolitikeren Danny Ghazanfar til Dagbladet.no.

– Det er klart at vi må holde de internasjonale forpliktelsene, men det er nå på tide å bremse. Norge har tatt i mot nok flyktninger, nå må vi prøve å ta vare på de som allerede er her, sier Ghazanfar.

Ghazanfar er også skeptisk til en liberal politikk når det gjelder arbeidsinnvandring. I henhold til den polske ambassaden er det blant annet et sted mellom 100 000 og 200 000 polske arbeidere i Norge.

– Senterpartiet er jo i mot EU. Og det å være i mot EU er jo å være i mot at hele verden skal flytte inn til Norge. Så lenge vi har såpass høy arbeidsledighet blant innvandrerne bør vi ikke ta i mot flere fra utlandet, sier Ghazanfar.

Yousuf Gilani i Drammen Arbeiderparti sier at det stadig blir flere blant minoritetsbefolkningen som støtter Ghazanfars syn på norsk innvandringspolitikk. Dette gjelder spesielt andregenerasjonsinnvandrere, som i følge Gilani blir stigmatisert på grunn av kriminaliteten nye innvandringsgrupper står for:

– Mannen i gata ser ikke forskjell på norskpakistanere og andre grupper, sier Gilani. Resultatet blir at norskpakistanerne blir enda mer stigmatisert, tror Gilani.

– Vi må tørre å være mer restrektive. Vi må kunne håndtere de som allerede er her, sier Gilani.

Imidlertid ønsker ingen av de to norskpakistanske politikerne å stenge grensene for innvandring fra Pakistan:

Men det er en gruppe verken Chanzanfar eller Gilani ønsker å stenge grensen for: deres pakistanske slektninger.

– Reglene for familiegjenforening er alt for strengte i Norge i dag. Man bør ha rett til å kunne få slektninger på besøk, sier Gilani.

Stortingsrepresentant og arbeiderpartipolitiker Saera T. Khan sier hun skjønner norskpakistanernes bekymring hva gjelder nye innvandrergrupper. Det er uttalelser hun har hørt mange ganger før, men Khan mener at forslaget om å stenge grensene for nye innvandrergrupper blir feil:

– Jeg vet at mange norskpakistanere mener dette. Det som er alvorlig er hvis legitimiteten til asylinstituttet blir svekket. Man må gi de som har rett til beskyttelse, beskyttelse, og heller få hivd ut de illegale innvandrerne, sier Khan. Hun mener det likevel er feil å stenge grensene for nye innvandrergrupper.

– Vi må ikke sette grupper opp mot hverandre. Da ville jo ikke de som er her nå vært her. De lovlige asylsøkerne har også rett på beskyttelse og gode muligheter til å bli integrert, sier Khan. Hun mener også det er viktig å ikke blande sammen asyl- og innvandringsdebatten.

Dagbladet: Norsk-pakistanere vil stenge grensa