Kulturminister Abid Raja (t.v.) og helseminister Bent Høie holdt torsdag en egen pressekonferanse på urdu og norsk rettet mot å få ned covid-19-smitten i det norskpakistanske miljøet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kulturminister Abid Raja (V) sier norskpakistanere ser ut til å være ekstra utsatt under covid-19-pandemien og ber gruppen ta særlige forholdsregler fremover.

Sammen med helseminister Bent Høie (H) og de to norskpakistanske overlegene Sheraz Yaqub og Memona Majida holdt Raja en egen pressekonferanse rettet mot norskpakistanske miljøer torsdag kveld.

Pressekonferansen foregikk delvis på urdu og delvis på norsk.

– Vi gjør ikke dette for å stigmatisere en gruppe, men fordi vi er svært bekymret for at smitten er veldig høy i denne gruppen, sa Raja under pressekonferansen.

Høyere dødelighet
Overlege Sheraz Yaqub ved Oslo universitetssykehus sier det er mye som tyder på at covid-19-smitten rammer personer med bakgrunn fra det indiske subkontinentet hardere enn andre.

En britisk undersøkelse viste at covid-19-pasienter med denne bakgrunnen hadde 20 prosent høyere dødelighet enn majoritetsbefolkningen, selv om man tok høyde for underliggende sykdommer. De som var innlagt på sykehus, var i snitt også tolv år yngre enn pasientene fra majoritetsbefolkningen.

Han viste også til at 36 prosent av alle smittede i Norge, og 39 prosent av dem som blir innlagt på sykehus, er født utenfor Norge. Pasientene er også yngre, opptil tolv år, enn majoritetsbefolkningen. Særlig gjelder dette førstegenerasjons innvandrere fra Pakistan, Somalia, Irak og Tyrkia.

– Gitt denne kunnskapen bør vi norskpakistanere være ekstra nøye med å overholde smittevernreglene, sa Yaqub.

Strakstiltak
Regjeringen la tirsdag fram en rekke strakstiltak for å få ned smitten blant utenlandsfødte. En ekspertgruppe har foreslått 29 tiltak som skal få ned smitten. Dette inkluderer tiltak som:

* Flerspråklig koronatelefon

* Meldetjeneste til Arbeidstilsynet om manglende etterlevelse av smittevern

* Forsøk med frivillig massetesting i områder med høy konsentrasjon av smitte

* Vurdere økonomiske kompensasjonsordninger for personer som ikke har opparbeidet rett til sykepenger

* Sikre tilgang til karantenelokaler for personer som ikke har mulighet til å følge avstandskravene i egen bolig

Høie er ikke enig i at regjeringen er sent ute med tiltakene, selv om smitten i innvandrermiljøene har vært høyere enn hos majoritetsbefolkningen under nesten hele pandemiperioden.

Høie sier regjeringen har hatt en rekke tiltak rettet mot ulike minoritetsgrupper siden mars.

Overvekt og diabetes
Sheraz Yaqub sier faktorer som særlig gjør førstegenerasjons norskpakistanere utsatt, er at svært mange i denne gruppen har diabetes, er overvektige og har høyt blodtrykk. Samtidig er denne gruppen over 70 år, noe som også gir forhøyet risiko.

At mange norskpakistanere bor trangt, og at mange jobber i serviceyrker som gjør dem mer utsatt for smitte, og derigjennom for å smitte sine nære og kjære, blir også trukket fram som en mulig årsak til den høye smitten i denne gruppen.

– Så kan det også være noe genetisk som man ikke har nok kunnskap om ennå, sier Abid Raja.

Under pressekonferansen gikk han og Bent Høie gjennom alle smittevernrådene både på urdu og norsk, og Raja ba om hjelp fra norskpakistansk presse for å spre informasjonen.

Raja kom også med en innstendig oppfordring om å droppe å dra til Pakistan i juleferien og pekte på at smitten der nå er svært høy.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.