Direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg holder fram en influensavaksine. Hun sier at det har vært svært få influensatilfeller så langt i år. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hvis smitten synker, kan koronapandemien ende langt mildere enn en vanlig influensasesong i antall døde og innleggelser. Men det er på grunn av tiltakene.

– Hvis vi er heldige, kan det være at vi ikke vil få flere dødsfall av covid-19 enn vi har i en vanlig influensasesong. Men en del av de dødsfallene vi får av covid-19, vil nok være litt yngre mennesker enn det vi ser i en vanlig influensasesong, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

På denne tiden i fjor ( uke 46 ) var sesonginfluensaen i ferd med å spre seg. Av 4.588 testede hadde 92 fått påvist influensavirus. 17 pasienter var innlagt på sykehus.

I år er situasjonen helt annerledes. 3.517 personer er blitt testet for influensa. Kun to har testet positivt, ifølge FHI. I forrige uke var det null positive prøver. Én pasient er innlagt.

– Så langt er det svært få tilfeller av influensa i Norge. Og hvis det fortsetter slik, så er det en god nyhet. For da vil man ikke ha behov for intensivplasser til influensapasienter. Vi trenger de intensivplassene i reserve hvis det skulle bli mange som blir alvorlig syke av koronaviruset, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Fall i vår

Den lave influensasmitten har mye å si for kapasiteten på sykehusene. I løpet av en vanlig influensasesong er det nemlig mellom 2.000 og 5.000 influensapasienter innlagt på sykehus og over 200 av dem på intensivavdeling.

Da de omfattende koronatiltakene ble innført i mars, fikk også den forrige influensasesongen en brå slutt. Dette har bidratt til at det ikke har dødd flere mennesker enn normalt i 2020, til tross for at vi står midt i en dødelig koronapandemi.

Tvert imot har langt færre dødd eller trengt sykehusbehandling for covid-19 så langt, enn det som er vanlig for sesonginfluensa.

Langt flere innlagt

Sammenligner man for eksempel med influensasesongen 2017/18, som var spesielt hard, er man ikke i nærheten av samme antall innlagte og antall dødsfall for covid-19 så langt.

Totalt er 1.809 pasienter med covid-19 blitt innlagt på norske sykehus, 291 av dem på intensivavdeling, ifølge FHIs siste ukesrapport. 306 er så langt døde

I løpet av influensasesongen i 2017/18 hadde man 5.147 innlagt på sykehus med influensavirus og 379 på intensivbehandling. Faktisk antok FHI at det reelle tallet på innlagte var 7.600. Relativt sett havner færre influensapasienter enn covid-19-pasienter på intensivavdeling.

– 2017/18 var en influensasesong som belastet intensivkapasiteten betydelig, og vi er opptatt av å unngå å få influensa i år med så mange som blir smittet og alvorlig syke som vi hadde den sesongen, sier Stoltenberg.

Over 1.000 døde

Derfor har FHI i år kjøpt inn og distribuert mer influensavaksine enn normalt.

FHI antar at 1.400 døde av influensa i 2017/18. Det er et høyt tall, men slett ikke helt unormalt.

– Når vi sier at det er rundt 1.000 stykker som dør som følge av en sesonginfluensasesong, er det egentlig et statistisk tall. Det er ikke slik at vi alltid har verifisert at det er influensa som forårsaket dødsfallet, men vi ser at i periodene som har hatt stigning i influensa, så har man hatt en høyere dødelighet, understreker helsedirektør Guldvog.

– Ikke smertefritt

Både Guldvog, Stoltenberg og helseminister Bent Høie (H) er veldig tydelige på at vi hadde hatt en langt mer alvorlig situasjon i år uten de inngripende koronatiltakene.

Høie påpeker at influensasesongen 2017/18 viser at man hadde kapasitet til å håndtere en sånn situasjon i seg selv. Men det var altså uten covid-19 i samfunnet.

– Men når influensasesongen er tøff, så er også arbeidsbelastningen på sykehusene våre tøffe. Det er ikke sånn at det er smertefritt. Det er en av årsakene til at vi er så tydelige på vaksinasjon i risikogruppen, for en ønsker ikke å ha den typen ekstra belastning, sier Høie til NTB.
Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.