Helsedirektoratet vil at flere helsearbeidere vaksinerer seg mot influensa.

Folkehelseinstituttet (FHI) venter at sesongens influensaepidemi er i full gang fra siste halvdel av desember, skriver VG.

Færre helsearbeidere har tatt influensavaksinen i år enn tidligere, noe som bekymrer Helsedirektoratet.

– Jeg vil sterkt oppfordre alt helsepersonell til å vaksinere seg, dersom det ikke foreligger spesielle grunner til at man ikke kan gjøre det, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

EUs mål om at minst 75 prosent av dem som jobber med pasienter er vaksinert, er langt unna tall for Norge, som viser at i spesialisthelsetjenesten har 41 prosent tatt influensavaksinen, mens tallet for primærhelsetjenesten er nede på 24 prosent.

Norsk studie om langtidsvirkninger av covid overrasker forskere

VG hevder at etter to år med smitteverntiltak og pandemi, har færre immunitet mot influensaviruset som nå sirkulerer, som igjen kan føre til at flere blir sykere av sesonginfluensa enn vanlig.

– Vi kan stå overfor en ganske vanskelig influensasesong i år. Det er enda større grunn til å vaksinere seg, sier Torgersen, og legger til:

– Vi frykter at flere enn nødvendig blir influensasyke, og at flere i den sårbare gruppen kan bli smittet, syke og dø av det.

Helsedirektoratet frykter mange sykehusinnleggelser.

– Vi vil at helsearbeidere holder seg friske for å unngå et for høyt sykefravær med influensa samtidig som en covid-19-bølge og RS-viruset, som særlig rammer barn, kan føre til at mange havner på sykehus. Det setter et samlet press på helsetjenesten, sier Torgersen.

 

 

 

Hvis du bare skal kjøpe én bok før jul, så la det bli «Mesteren og Margarita».

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!


Kjøp julegavene fra Document!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.