Da meldingene om alvorlige bivirkninger av AstraZeneca kom, gjorde det inntrykk. Kanskje det utslagsgivende var at det var yngre helsepersonell som døde, og det på en nifs måte.

Nå er 145 oppført som døde av Pfizer, og det utløser liten oppmerksomhet. Justerte tall kom fra Legemiddelverket fredag. Da vi først oppdaget dem, trodde vi ikke våre egne øyne. De skulle utløst ramaskrik. I stedet var det taushet.

Det er denne tausheten som gjør at folk ikke vil ta vaksinen eller er i tvil.

Det er oppstått en gråsone av tvil, og den er voksende.

Først var det spørsmålet om hvor farlig viruset var sammenlignet med en hard influensa. Så var det spørsmål om smittevern. Hvor effektive var masker?

Norske medier har diltet etter Demokratene og mediene i USA: Hydroksyklorokin ble sablet ned fordi Trump anbefalte den, til tross for at norske leger skrev ut så mange resepter på den til venner og familie at det ble manko.

Man sier én ting og gjør noe annet. Når mediene lager en fortelling, sørger de ikke bare for å vedlikeholde den, men straffer dem som motsier den. Dette har gått opp for folk. Den politiske korrektheten har flyttet inn i smittehuset. Nissen ble med på lasset.

Skyggelandskap

Det skremmer folk. Det betyr at vi opererer i et skyggelandskap. Vet myndighetene hva som er den egentlige sannhet, eller ligger de under for sine egne forestillinger?

Vi fikk et eksempel på det da doktor Henrik Vogt skrev om en prognose fra Helsedirektoratet som sa at Norge ville få 10.000 døde selv med 90 prosent vaksinerte over 45 år. Et scenario fra helvete:

Rapporten, som heter «Oppdrag nr. 346: Om vurdering av strategi og smitteverntiltak i takt med økende vaksinasjonsdekning», ble publisert 16. mars og sendt fra Helsedirektoratet til landets politiske ledelse.

Dokumentet beskriver blant annet hva direktoratet tenker vil skje hvis man slipper helt opp i en tenkt situasjon i juli i år, der 90 prosent av alle over 45 år er vaksinert (10 prosent sier nei).

«Det vil føre til en katastrofal epidemi utover høsten med over ti tusen dødsfall og minst 3000 samtidig innlagte på sykehus på det verste», gjenga Vogt.

Helsedirektoratet endret rapport. I den nye versjonen var antall dødsofre halvert

Merk at denne prognosen også ble levert til politisk ledelse, dvs. helseministeren, som går videre til sin sjef. Det forklarer noe av det mindset vi har sett utvikle seg hos de styrende.

Det skremmende er ikke scenariet, det er at myndighetene virkelig tror på det.

Nå var tallet så hinsides at det ble nedjustert til 5000 døde. Helsedirektoratet legger til grunn at vaksinen virker 40 prosent. Hvorfor et så lavt anslag? Vitenskapen sier 80 prosent. Hvorfor denne katastrofetenkningen?

I det første scenariet la man til grunn at vaksinen ikke ville ha noen virkning på smittefrekvensen. Hvordan kan Folkehelsa legge et slikt premiss til grunn?

Det scenarioet som først var gjengitt av Helsedirektoratet, har som utgangspunkt at vaksinene ikke vil redusere videre smitte fra vaksinerte i det hele tatt.

Det er med denne forutsetningen at vi kan få over 10.000 dødsfall innen mars 2022 dersom alle tiltak fjernes.

Forutsetningen som kan gi over 5000 dødsfall, er at vaksinene reduserer videre smitte fra vaksinerte med 40 prosent.

Grepet

Et drøyt år etter at pandemien traff oss, ser vi at katastrofetenkningen har gått våre helsepolitiske myndigheter i blodet. Det er i seg selv alarmerende. Da har vi fått et stort problem på toppen av det medisinske, og dette problemet er det ikke lett å gjøre noe med.

Det er et mindset som store deler av norske medier har overtatt og propagandert for.

Av dette katastrofescenariet følger fortsatt sosial nedlukning på ubestemt tid. Alle Nakstad-er i verden kan fortsette langs samme spor.

Da vil vi få et helt annerledes samfunn. Pandemien er allerede i ferd med å sette varige avtrykk. Globalistene med Biden i spissen leker med tanken på å overføre tvangen fra smitte til klima.

Det vil bli en ensretting uten sidestykke. Vesten vil slutte å være Vesten. Vi blir et kontrollsamfunn med Kina som læremester.

 


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.