Overlege ved medisinsk avdeling, Torgun Wæhre (t.h.), og fagutviklingssykepleier Marthe Rygh Selmer ikledd smittevernutstyr snakker til pressen på isolatposten på Ullevål sykehus. Det er hit eventuelle korona-smittede vil komme. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Onsdag kveld informerte Folkehelseinstituttet om at det første tilfellet av koronasmitte var registrert på norsk jord. Folkehelseinstituttet ber helsetjenesten forberede seg på en alvorlig epidemi. Et femsifret antall døde i Norge ser ut til å være et sannsynlig estimat.

Helseminister Bent Høie (H) er ikke overrasket over at covid-19-viruset nå har blitt påvist i Norge. Han sier at det trolig vil bli påvist smitte hos mange flere i Norge.

– Det forbereder vi samfunnet og helsetjenesten på nå. Det kan bli krevende, men vi har gode tiltak for å hindre spredning, sier han til NTB.

Høie sier samtidig at det ikke er behov for drastiske tiltak.

– Nå er det tid for å vaske hendene, hoste i papirhåndkle og å følge rådene fra helsetjenestene, sier Høie.

Skumle tall – stor usikkerhet

Folkehelseinstituttets notat Covid-19-epidemien: risikovurdering og respons i Norge – andre versjon –antyder at opp til 78 % av befolkningen kan bli smittet av viruset:

Med et effektivt reproduksjonstall RE på 1,5 kan vi regne med en angrepsrate på 57 % av befolkningen; med RE på 2,0 78 %. (FHI)

Skulle angrepsraten nå 78 %, vil det med en dødelighet på 1 % tilsvare over 40.000 døde i Norge i løpet av året.

Estimatet fra FHI samsvarer med antakelsene til Harvard-professor i epidemiologi, Marc Lipsitch, som anslår at 40 til 70 prosent av verdens befolkning vil være smittet av viruset som forårsaker Covid-19 i løpet av det kommende året. Professoren redegjør i Harvard Magazine for at det vil være umulig å stanse spredningen av viruset.

Til enhver tid oppdatert informasjon om bekreftet antall smittede og døde av viruset på verdensbasis finnes på Worldometers. I skrivende stund er antallet registrerte smittede totalt 82.183, hvorav 46.488 er syke nå, 18 % alvorlig rammet, mens 35.695 er lukkede saker, hvorav 8 % er døde.

Sannsynlig dødelighet

Lipsitch forklarer til Harvard Magazine hvordan det ikke er sannsynlig at dødeligheten totalt sett overstiger 2 % av antall smittede, til tross for at 8 % av smittede til nå er døde.

That said, “Infected is different from sick,” he is careful to point out. “Only some of those people who become infected will become sick.” As noted above, only about 1 percent to 2 percent of those who have become sick thus far have died, he says. But the number of people who are infected may be far greater than the number of those who are sick. “In a way,” he says, “that’s really good news. Because if every person who had the disease was also sick, then that would imply gigantic numbers” of deaths from the disease.

Når dét er sagt, «smittet er forskjellig fra syk», er han nøye med å påpeke. «Bare noen av de menneskene som blir smittet, vil bli syke. Som nevnt ovenfor, bare rundt 1 til 2 prosent av de som har blitt syke hittil, har dødd», sier han. Men antallet som er smittet, kan bli langt større enn antallet som er syke. «På en måte», sier han, «er det virkelig gode nyheter. For hvis hver person som hadde sykdommen også var syk, ville det innebære et gigantisk antall dødsfall fra sykdommen.»

De smittede som til nå er registrert, har hatt tydelige symptomer på sykdommen, mens mange vil ha et sykdomsforløp med ingen eller svake symptomer. Samtidig er 1–2 % dødelighet betydelig. Til sammenlikning tilsvarer 1 % døde av koronavirus-smittede 10 ganger så mange som døde av sesonginfluensa, som årlig forårsaker ca. 900 dødsfall i Norge.

Ingen vaksine

FHI opererer også med et moderat anslag på 1 % dødelighet. Så lenge det ikke finnes noen vaksine, er tiden fram til vaksinen foreligger dyrekjøpt, da avgrensning av smitte vil være avgjørende.

Ut fra det vi nå har av informasjon, regner vi med at letaliteten (dødeligheten, red.anm.) er rundt  1 %, altså rundt ti ganger høyere enn ved sesonginfluensa.

Konklusjon om risiko for spredning i Norge:

  • Sannsynligheten for spredning i Norge vurderes nå som moderat.
  • Konsekvensene av spredning i Norge vurderes nå som svært store.
  • Risikoen for spredning i Norge vurderes derfor nå som moderat, men den forventes å bli svært høy ved ukontrollert lokal spredning i flere land, særlig i Europa.

En stor kinesisk studie estimerer 2,3 % dødelighet.

Lunkne norske eksperter

Til tross for at helsevesenet er forberedt på pandemi og FHI selv vurderer det sannsynlig at over halve befolkningen smittes og at 1 % av de smittede vil dø, profileres eksperter som tror estimatene er altfor høye i pressen:

– Men at viruset skulle spre seg til 40 til 70 prosent av verdens befolkning, høres helt urimelig ut, sier FHIs fagdirektør for smittevern og global helse Frode Forland til VG.

Analysen av 72.000 corona-pasienter viser at 20 prosent av pasientene blir alvorlig syke og fem prosent kritisk syke. Dødeligheten er i overkant av to prosent.

– Sannsynligvis er dødelighetsraten veldig mye lavere, fordi så mange reelt smittede bare er lett syke eller er uten symptomer, sier Forland.

Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT- Norges arktiske universitet, Tromsø, skrev i kronikken Frykt ikke korona:

Det kan virke som vi for sikkerhets skyld er litt eller kanskje helst mye bekymret. For folk flest er ikke koronaviruset farlig. De som er døde, var syke allerede. Korona er et vanlig virus som er mildere enn en vanlig influensa.

Den samme avslappede holdningen viste overlege Are S. Berg ved FHI da han tirsdag opplyste til  NRK at FHI ikke har vært i kontakt med nordmennene som kommer fra Tenerife-hotellet der det var registrert smitte.

– Rådet er at hvis man får luftveissymptomer eller feber innen 14 dager etter at man sist var i det affiserte området, ta kontakt med helsevesenet, helst per telefon. Unntaket er hvis man har hatt direkte kontakt med en som er bekreftet smittet. Da skal man ta kontakt med helsevesenet, sier Berg.

Samtidig uttalte overlege Arne Broch Bransæter ved Ullevål sykehus på en pressekonferanse onsdag ettermiddag at sykehusets isolatkapasitet ikke kommer til å være tilstrekkelig. Hvis FHIs prognoser slår til, får han utvilsomt rett i det.

Torsdag morgen ble det kjent at også Danmark og Estland har fått sine første smittede.

Fakta om covid-19-viruset ID: 

* En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina, en by med 11 millioner innbyggere, hovedstad i Hubei-provinsen.

* Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse.

* Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke. Dødeligheten er trolig under 1 prosent, ifølge norske helsemyndigheter.

* WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.

* Fram til tirsdag 25. februar hadde 100 nordmenn blitt testet for viruset. Ingen har fått påvist smitte.

* 26. februar bekreftes det første tilfellet av viruset i Norge hos en person i Nord-Norge som har vært i Kina. Personen er frisk og holdes isolert. Folkehelseinstituttet vurderer det som svært lite sannsynlig at vedkommende utgjør en smitterisiko.

* Samme dag meldte italienske medier at en norsk student bosatt i Firenze har fått påvist smitte. 26-åringen skal ha besøkt Norge tidligere i måneden.

* Folkehelseinstituttet ber norske helsemyndigheter forberede seg på en alvorlig epidemi.

Kilde: Folkehelseinstituttet, NTB

 

Forhåndsbestill Peder Jensens bok til spesialpris her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.