Et smitterom på Lovisenberg sykehus i Oslo. I alt sju personer er nå innlagt på sykehus i Norge med den nye virussykdommen som formelt har fått navnet covid-19. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Folkehelseinstituttet legger i et nytt scenario til grunn at 2,2 millioner mennesker kan bli smittet av koronaviruset i Norge.

Folkehelseinstituttet har den siste tida arbeidet med å utvikle et eget planscenario for koronaviruset i Norge.

Scenarioet er så langt ikke blir offentliggjort i sin helhet. Men NTB har nå fått bekreftet flere detaljer om tallene Folkehelseinstituttet har valgt å legge til grunn.

Det smittevernekspertene ser for seg, er at 2,2 millioner mennesker kan bli smittet av koronaviruset i Norge i løpet av det kommende året.

Folkehelseinstituttet regner videre med at én av tre smittede vil bli syke. Det tilsvarer drøyt 733.000 personer.

To av tre vil derimot slippe fra smitten mer eller mindre uten symptomer.

Stor usikkerhet

Folkehelseinstituttet understreker at det er betydelig usikkerhet om tallene. Scenarioet skal derfor ikke regnes som en prognose.

I stedet er beregningene ment som en støtte for staten og kommunene når smittevernberedskapen skal planlegges i tida framover.

– Det er et scenario som skal gi et rimelig bilde av det framtidige mulighetsrommet, eller mulige utviklinger, slik at dere vet hva dere kan planlegge for, sa FHIs Preben Aavitsland da presenterte en skisse til det nye planscenarioet på et seminar for intensivpersonell tidligere i uka.

Tusener på sykehus

Aavitsland trakk i sin presentasjon fram to tall som i etterkant har fått stor oppmerksomhet.

For det første viste han til at 22.000 nordmenn ifølge det nye planscenarioet kan havne på sykehus med virussykdommen. Det tilsvarer 3 prosent av dem som blir syke.

På det meste kan det bli snakk om 1.700 sykehusinnleggelser samtidig.

Folkehelseinstituttet tror også at én av fire som legges inn på sykehus, vil trenge intensivbehandling. Det vil utgjøre 5.500 personer totalt, og på det meste kan 600 ligge på intensiven samtidig.

Frykter plassmangel

En kartlegging som Helsedirektoratet har gjort, viser at det i dag kun er 400–450 intensivplasser i daglig bruk ved norske sykehus. I en krisesituasjon kan tallet presses opp til 1.200–1.400 plasser, men da må alle respiratorer tas i bruk, og planlagte operasjoner må stanses.

Kommer det flere pasienter samtidig enn Folkehelseinstituttet har lagt til grunn i sitt planscenario, kan situasjonen dermed bli svært krevende.

Av denne grunn har helsemyndighetene lagt stor vekt på tiltak for å bremse tempoet i spredningen av viruset. Epidemien må strekkes ut i tid, slik at toppunktet blir lavt nok til at helsevesenet har kapasitet nok til å håndtere det.

Tirsdag kveld hadde FHI registrert 277 tilfeller av koronavirus i Norge, en økning på 85 fra dagen i forveien. Sju av de smittede er innlagt på sykehus. VG registrerer tallene fra norske kommuner fortløpende etter hvert som de blir offentliggjort og oppga at 400 mennesker har fått påvist koronasmitte sent tirsdag kveld.

 
Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.