Arbeiderparti-politikeren Yousuf Gilani mener at den som sier at innvandrerne er godt integrert i Oslo og Drammen må snakke i søvne, og tar et oppgjør med sitt eget parti.

Byrådskandidat for AP Rune Gerhardsens og Høyres byrådsleder Erling Laes uttalelser i Dagbladet om at integreringen i Oslo er vellykket og at utviklingen først og fremst er spennende, blir dårlig mottatt av egne partifeller og øvrige politikere med minoritetsbakgrunn.

Gerhardsen og Lae blir imøtegått av Høyrepolitiker Mubashar Kapur, som selv har følt på kroppen at integreringen ikke er vellykket. Heller ikke FrP-politiker Mazyar Keshvari deler Oslo-politikernes positive syn på integreringen, og mener det er skremmende at Rune Gerhardsen ikke har tatt inn over seg hvilke konsekvenser innvandringen har fått for Oslo, som er i ferd med å få store klasseskiller basert på etnisk opprinnelse:

Nå ønsker Frps Mazyar Keshvari (26) å gå i rette med det han mener er venstresidas dobbeltmoral.

– Det er etisk og moralsk feil å ta inn flere i samme tempo når vi ser at de som allerede bor her kommer så skjevt ut sosialt. Vi må løse de problemene vi allerede har først, sier Keshvari, som støtter Kristiansens forslag om full innvandrerstopp til Oslo noen år.

– Dette er ikke spennende og positivt, slik Gerhardsen sier. Dette er skremmende og negativt, sier Keshvari.

Kapur og Keshvari får støtte av Arbeiderpartiets minoritetspolitiker, drammenseren Yousuf Gilani, som mener at det er helt forkastelig av Gerhardsen å si at utviklingen er positiv og spennende:

Ap-politiker Yousuf Gilani (34) tar oppgjør med eget parti. – Arbeiderpartiet har sviktet enormt når det gjelder integrering, sier Gilani

-Det helt bak mål å påstå at integreringen er vellykket. De fleste blant minoritetene i Norge er langt ifra integrert – verken i det norske samfunnet, i jobbmarkedet eller i eneboligområdene, sier Ap-politiker Yousuf Gilani til Dagbladet.no.

Den profilerte, norskpakistanske politikeren sitter i bystyret i Drammen, og sier at den panikkartede måten Arbeiderpartiet forsøkte å løse problematikken rundt kjønnslemlestelse på, vitner om en manglende plan for integreringspolitikken:

– Den som sier at innvandrerne er godt integrert i Oslo og Drammen må snakke i søvne, sier Ap-politikeren. Han mener at Ap har manglet en rød tråd i integreringspolitikken.

– Det ser du på den panikkmåte de har forsøkt å løse omskjæringsproblemet på. Det har ikke vært noen helhetlig integreringsplan, sier Gilani som mener dette kommer best til uttrykk i det politiske apparatet:

– Etter valget glemte Høyre, Arbeiderpartiet, SV og de andre partiene minoritetene, sier Gilani.

I likehet med FrP`s Mazyar Keshvari mener Gilani at den dårlige integreringen er et spørsmål om klasseforskjeller, og at man ikke bare kan stille krav til innvandrere når de ligger nederst på samtlige økonomiske barometre:

– De fleste nordmenn med minoritetsbakgrunn jobber hardt, er lovlydige og betaler skatten sin. Men så lenge de er så underprivilegerte danner de en ny underklasse, sier Gilani.

Dagbladet: – Arbeiderpartiet har sviktet innvandrerne