Det er trolig mange av Yousuf Gilanis politiske motstandere som slapp ut en liten jubel da de i slutten av april kunne lese at han trekker seg som varaordfører i Drammen, – eller i hvert fall søker om permisjon på ubestemt tid. I dag, 30.mai, skal permisjonssøknaden behandles i Drammen bystyre, og «ubestemt tid» har blitt til bare fire måneder. De som trodde han etter 18 år som lokalpolitiker i Drammen hadde tenkt trekke seg helt, må derfor tro om igjen, for hva er det han søker om?

 

Jeg er blant dem som et øyeblikk trodde han ville søke om permisjon for resten av inneværende bystyreperiode, altså frem til valget høsten 2019 for deretter å trekke seg fra politikken helt. Slik går det trolig ikke. I hvert fall ikke i utgangspunktet for Gilani holder i Dagsavisen Fremtiden døra på gløtt for et comeback, men her det viktig med en presisering og en forklaring. Det som er sikkert er at han tar permisjon fra bystyret og som varaordfører i Drammen til 1.oktober, men det kan tenkes at han fortsetter som menig bystyrerepresentant og til og med drømmer om på nytt å låne ordførerens kjede.

– Jeg tar i første omgang permisjon ut september, også får vi se an om jeg fortsatt har lyst til å være hobbypolitiker. Det er fullt mulig permisjonen blir lenger også, sier han.

Rent parlamentarisk er det krevende å ta permisjon som varaordfører for en kort periode. Når en varaordfører tar permisjon må denne personens politiske verv bekles av andre. Drammen trenger nå ny varaordfører, om med det ny leder av partssammensatt samarbeidsutvalg, ny leder av honorarkomiteen, nytt medlem av kontaktutvalget for næringslivet og nytt medlem av valgstyret. Fordi få, om noen, uten videre vil akseptere å være vikar for varaordfører i fire måneder, hvorav to forsvinner i sommerferie, for deretter å gi fra seg vervet igjen om Gilani «fortsatt har lyst til å være politiker» over sommerferien så kan dette bli krevende. Derfor er det mest sannsynlig som vanlig medlem av bystyret i Drammen han eventuelt kan gjøre et slags comeback til høsten, men Gilani har overrasket før, og i Drammen kan alt gå an.

Jeg vil forresten benytte anledningen til å kommentere et pinlig forsøk fra Gilani og hans lojale venner i Dagsavisen Fremtidens for en tid tilbake der det ble gjort et stort nummer av at han ble «angrepet i anonyme artikler» på Documen.no; altså av meg. I samme artikkel forsøkte Gilani også å skremme og intimidere både undertegnede og Documents redaktør.

Jeg har engasjert jurist Jon Wessel-Aas, og vil om nødvendig prøve det i rettssystemet. Det skal ikke være slik at man kan framstille folk slik det passer en, uten at man behøver å stå til rette for det selv.

Vi venter spent på fortsettelsen. Jeg er forresten ikke «anonym». Tårnvakten er et pseudonym i likhet med Doremus Schafer, (uten sammenligning for øvrig) som er utpekt til Norges viktigste mediekritiske røst og har mottatt 50.000 kroner av Fritt ord for å drive mediekritikk! Derfor må Gilani tåle at ikke alle undertegner under sitt fulle navn når de kritiserer hans ofte mangelfulle dømmekraft, og Dagsavisen Fremtiden må forstå at denne type kritikk er kommet for å bli.

Det hører forresten med til historien at det var særlig én av mine betraktninger i denne saken de  i lokalavisen mente var problematisk og usaklig.

Kombinert med et regnestykke, følger betraktninger som ikke viser til kilder, om at «samarbeidsklimaet mellom ordfører og varaordfører er trolig langt under frysepunktet», «jeg (sic) tar det derfor for gitt at Opdal Hansen ikke gir Gilani mange oppdrag nå for tida.»

Konfrontert med min kommentar fra februar 2016 som både handlet om Gilanis nye økonomiske hverdag og manglende samarbeidvilje med Høyre, Krf og Frp i Drammen svarte han;

Rett etter flyktningsaken i desember 2015 følte jeg at ordføreren bevisst unngikk å bruke meg som stedfortreder.

Ja nettopp. Gilani bekrefter at jeg hadde helt rett i min betraktning uten at journalisten velger å forfølge det som var utgangspunktet for selve saken. Så har jeg en avsluttende hilsen til Yousuf Gilani, som i sin begrunnelse for å søke permisjon skrev;

Av hensyn til min familie, alle i Drammen og meg selv velger jeg å ta en pause fra politikken. Det siste året har vært tungt å bære på grunn av flere mediesaker med fokus på meg som person og min nærmeste familie som er min kone og våre to barn. Derfor ber jeg om forståelse for at jeg i denne situasjonen setter min familie foran mine folkevalgte verv.

Jeg skrev allerede i januar at hans mangelfulle evne til å følge lovens og regler kunne bety slutten på hans tid som varaordfører og at det kanskje bare vare et tidsspørsmål før han valgte å trekke seg «av hensyn til familien» .

Jeg kan bare uttale meg på vegne av meg selv, men jeg har aldri trukket Gilanis kone eller barn inn i mine kommentarer, og har egentlig heller ikke sett at andre har blandet dem inn dette uføret han han selv har klart å manøvrere seg inn i. Er det noen som har utsatt kona og barna for uønsket oppmerksomhet og ubehageligheter, så er det ikke media som har gått politikeren Yousuf Gilani nærmere etter i sømmene, men han selv. Dessverre fortsetter han å skylde på alle andre, når han selv er å klandre. Nå ønsker jeg avslutningsvis Gilani, Norges første norskpakistaner født i Norge ifølge ham selv,  takk for følget så langt, og en riktig fin sommer.

Så er det opp til de funn politiet gjør under etterforskningen av den store korrupsjonssaken tilknyttet kommunens byggsaksavdeling om jeg tar opp tråden igjen.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂