Sakset/Fra hofta

Etter at Yousuf Gilani fra Venstre var tilbake som varaordfører i Drammen fra selvvalgt permisjon 1. oktober i år har han ikke akkurat gått stille i dørene. Han gjør sjelden det, men nå er det mer bråk enn noen sinne. Spørsmålet er bare hvor lenge det vil vare. Er det slutt nå, eller fortsetter galskapen? Han hadde lovet å offentliggjøre hvilke planer han har for sin politiske fremtid under bystyremøtet i morgen, altså den 31. oktober. Slik gikk det ikke.

Det har skjedd mye, veldig mye, siden jeg kommenterte Gilanis gjeninntreden som varaordfører for noen uker siden. Så mye at det nesten er vanskelig å vite hvor man skal starte. Men ok, jeg skal gjøre et forsøk. Det er åpen konflikt mellom Drammen Venstre, og de to som inntil nylig utgjorde Venstres bystyregruppe. Yousuf Gilani og Ida Marie Brown. Mandag 23. oktober kunngjorde Ida Marie at hun har meldt seg ut av Venstre og fortsetter som uavhengig bystyremedlem. Samme dag sendte Drammen Venstre ut en pressemelding hvor de oppfordret Yousuf Gilani til også å trekke seg, og understreket at de ikke har tillit til ham.

Siden Venstres regelverk ikke åpner for å ekskludere medlemmer er dette det lengste de kan gå i å ønske Gilani dit peppern gror. To dager senere fikk lokallaget viljen sin da også Gilani meldte seg ut av Venstre. Ikke fordi han ble presset ut, men i «solidaritet med Ida Marie Brown og det presset hun ble utsatt for i Marienlystsaken.» Det betyr at Venstre i Drammen nå ikke har noen medlemmer i bystyret, og at varaordføreren er partiløs.

Komikveld? Javisst, og det slutter ikke her, for hva er «Marienlystsaken»? Enkelt forklart er det et boligprosjekt i Drammen som det sto et bredt flertall bak for 5 år siden, men som har sporet helt av. Planen var at kommersielle skulle bygge ut et boligprosjekt mot at de brukte store deler av overskuddet til et såkalt idrettsløft . Dette blir det nå ikke noe av, blant annet fordi Gilani gjorde politisk comeback akkurat tidsnok til å stoppe reguleringsplanen i å bli sendt ut på høring etter at hans stemme ble avgjørende i Formannskapet forleden.

Drammens ordfører Tore Opdal Hansen har vært en ivrig tilhenger av dette prosjektet. Kanskje for ivrig ifølge Gilani, som mener ordførerens  rolle bør granskes fordi han mener «byens skjerpede blikk på etikk stiller ordførerens handlemåte i dårlig lys».  Gilani har tydeligvis blitt veldig opptatt av at byens folkevalgte følger kommunens etikkplakat til punkt og prikke. Jada, så nei da.

Men hva med Gilanis politiske fremtid? Vel – den brenner det et blått lys for. I dag ble det kjent at han er funnet skyldig i saken om identitetstyveri etter å ha sendt en falsk e-post i en annen persons navn.

Vi har utferdiget et forelegg etter ordre fra statsadvokaten om overtredelse straffelovens § 202 som gjelder ID-krenkelse. Dette er oversendt til siktede og hans forsvarer. Det er snakk om et forelegg på 15.000 kroner, opplyser politiadvokat Heidi Neumann ved Drammen politistasjon.

Gilani erkjenner ikke straffeskyld men godtar forelegget, og hans advokat Harald Stabell kan fortelle at dette har vært tøft for ham, siden han er uskyldig.

I samråd har vi kommet fram til at det er et riktig valg å gjøre. Han erkjenner altså ikke straffskyld ved å vedta forelegget, men han ønsker nå å bli ferdig med saken uten ytterligere belastninger. Det har vært et mareritt både for han og hele hans familie. Istedenfor at dette skal fortsette i rettsapparatet lenge, ønsker han nå å legge saken bak seg.

Så hva gjør den venneløse, partiløse og straffedømte varaordføreren nå? Det han alltid gjør når det for alvor begynne å storme. Han gjemmer seg. For en stund.

De siste ukene har vært ekstremt krevende å stå i som person. Det har til tider vært et umenneskelig press. Av helsemessige årsaker søker jeg derfor permisjon fra mine politiske verv ut juni 2018. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer utover dette.

Fortsettelse følger med andre ord…