André N. Skjelstad, innvandringspolitisk talsmann i Venstres stortingsgruppe og Hallstein Bjercke, byråd for integrering og mangfold i Oslo, har skrevet om integerering i Norge.

Kort fortalt er Norge best i integrering. Grunnene til bekymring er svært små.

Er det mulighet for at Venstres bilde av Norge er en smule naivt?

I hvilke andre vestlige land ser man at imamer og prester, muslimer og kristne, unge og gamle går side om side i demonstrasjon mot ISILs grusomheter? I hvilke andre vestlige land ser vi at unge muslimer danner en fredsring rundt synagoger? Disse arrangementene viser at det ikke kan stå så ille til med integreringen som Sandberg og andre vil hevde. Men at finnes utfordringer og grunn til bekymring på enkelte områder, javisst.

Venstrepolitikerne nevner ikke om islamofobi også gjelder berettiget kritikk av islam. De slår bare fast at islam ikke er et problem.

Ekstremister er et samfunnsproblem. Islam er det ikke. Ekstremister kan motarbeides, men de forsvinner ikke av seg selv. Det som likevel gjør oss optimistisk er at vi har klart det før. Antisemittisme og rasisme finnes fortsatt blant oss, men etter tiårs bevisst arbeid har vi klart å gjøre holdningene sosialt og politisk uakseptable. Islamofobi må henvises til den samme ideologiske og historiske skraphaug.

Siden islam ikke er et problem nevnes ikke Koranen når det er snakk om ekstremisme.

Det som skaper grunnlag for rekruttering til ekstreme miljøer er utenforskap grunnet manglende toleranse og respekt.

Oslo har store sosiale forskjeller. Venstrepolitikerne slår fast at Oslo lykkes godt når det gjelder skoleresultater. Glemt er de regelmessige rapportene om enorme problemer knyttet til språk i Osloskolen.

Oslo har landets beste fylkesvise resultater med landets mest krevende elevflokk. fire av ti elever har minoritetsbakgrunn. Ingen norsk by har så store økonomiske og sosiale forskjeller.

Gode skoleresultater. Et vinnende mangfold. En internasjonal by. Hvorfor sliter så mange økonomisk i det vinnende miljøet i Oslo?

Sysselsettingen er 71 prosent i hele Oslos befolkning, 61 prosent i minoritetsbefolkningen (SSB 2012). Forskjellen skyldes lavere sysselsetting blant kvinner i enkelte minoritetsgrupper. Arbeidsledigheten er 2 prosent i majoritets- og 6 prosent i minoritetsbefolkningen. Minoritets-ungdom med høyere utdanning har like gode utsikter til å få jobb som majoritetsungdom. Selvsysselsetting og eie av personlige foretak er mer vanlig i minoritetsbefolkningen.

http://www.dagbladet.no/2015/02/28/kultur/kronikk/meninger/debatt/debattinnlegg/37969039/