Nytt

Italias innenriksdepartement har i kraft av ministerielle dekret-fullmakter hittil i år utvist et titalls jihadister med utenlandsk statsborgerskap og oppholdstillatelse i landet, fordi de pga. kontakter med ISIS eller al-Qaida anses som farlige for den nasjonale sikkerheten.

Utvisningene er ennå ikke iverksatt, men skal være nært forestående, da Italia har undertegnet avtaler om dette med myndighetene i opphavslandene – som befinner seg i Nord-Afrika, Balkan og Midtøsten. Flere utvisninger skal være på trappene, skriver Corriere della Sera, som også opplyser at tretten personer ble utvist på lignende vis i fjor.

I påvente av ny lovgivning som skal forby personer bosatt i Italia å slutte seg til terrorbevegelser utenlands, har innenriksminister Angelino Alfano valgt å benytte seg av de maktmidler han allerede besitter for å redusere sikkerhetstrusselen. Etter Paris-terroren er 150 nye personer havnet i italienske myndigheters søkelys.

Italia følger på denne måten opp en politikk de har fulgt i snart ti år, som også har manifestert seg i utvisninger av imamer som oppildner til hat.

 

Il Viminale controlla 150 estremisti