Kampen mot voldelig islamisme begrenser seg som oftest til fysisk bekjempelse og offentlige sikkerhetstiltak, og ser vanligvis bort fra den ideologiske dimensjonen. Et hederlig unntak i så måte er den italienske regjeringen, som slår hardt ned på forherligelse av islamistisk vold.
 

angelino-alfano
 

Med et dekret fra innenriksminister Angelino Alfano (bildet) og under henvisning til rikets sikkerhet utviste Italia den 26. september fem makedonske statsborgere for å ha drevet propaganda for den islamske staten (IS), skriver La Repubblica.

De ansporet til jihad og martyriet, de hyllet kalifatets handlinger, feiret IS-attentater og talte nedsettende om imamen i det lokale islamske miljøet, som de anså for «moderat» og åpen for vestlig innflytelse. De hadde kontakter med radikale imamer på Balkan, en av dem arrestert i Bosnia i 2014.

Etterforskningen begynte for to år siden med utgangspunkt i en Facebook-konto, hvor det ble postet en rekke videoer og dokumenter til støtte for den selverklærte islamske staten. Foruten profilens eier (en ung makedoner på 28 år) var et brødrepar av fettere på 31 og 28 år også involvert.

Faren og kona til en av de tre er også omfattet av utvisningsvedtaket, som reiser interessante spørsmål for en nordeuropper. For hvor mange personer i Norge står bak tilsvarende profiler? Og hvor mange tvilsomme imamer har kontakter i Norge uten å bli møtt med noen tilsvarende årvåkenhet?

De fem utviste makedonerne har i mange år bodd i Gorizia-provinsen i Italias nordøstlige hjørne. Tre av dem drev et firma i byggebransjen. De fem hadde i lang tid hatt en konfliktfylt forhold til andre muslimer som frekventerte samme moské, hvor man til deres forbitrelse hedret ofrene for IS’ herjinger, og de hadde i økende grad isolert seg fra omgivelsene ved hardnakket å unngå enhver integrering.

Noe av det politisk mest interessante ved saken, er dynamikken mellom den utøvende og den dømmende makt, altså regjeringen og domstolene:

Utvisningen, som ble besluttet den 26. september, skjedde etter at etterforskningsdommeren i Trieste avviste den lokale påtalemyndighetens anmodning om iverksettelse av sikkerhetstiltak overfor de fem, […] men dommeren mente at indisiene som var samlet inn av det hemmelige politiet i Trieste, i samarbeid med kollegene i Gorizia, ikke var nok […]

Og dermed besluttet innenriksministeren å skjære igjennom. Det forebyggende arbeidet er et av de strategiske instrumentene for å senke risikoen for terror i Italia, sier Angelino Alfano i en kommentar. Innenriksministeren ligger da heller ikke på latsiden i dette arbeidet. Corriere della Sera skriver:

Med de fem makedonerne, opplyser statsråden, er antallet islamske ekstremister som er blitt utvist siden januar 2015, steget til 121, «hvorav 55 er blitt utvist i år».

Arbeidet føyer seg inn i en etterhvert mer enn ti år gammel sedvane med å utvise imamer som oppildner til hellig krig mot Vesten. Italienerne roter alltids med endel, men akkurat dette er de gode på. Hvor mange tilsvarende sivilisasjonsfiender har nordeuropeerne utvist i samme tidsrom?

 

La RepubblicaCorriere della Sera