Nytt

Imran Firasat ble overraskende satt fri av spanske myndigheter fredag. Han har sittet fengslet i  påvente av deportasjon til Indonesia.

Firasat mistet sin asylstatus etter å ha konvertert til kristendommen og blitt en offentlig person som kritiserer islam. Det falt ikke i god jord hos spanske myndigheter. De klassifiserte ham som en trussel mot nasjonal sikkerhet. Firasat skulle utvises. Han rømte i sommer til Norge som bare sendte ham tilbake til fengsel.

Lenge så det ut til at dommen ville bli effektuert. At Spania har ombestemt seg kan skyldes den ikke ubetydelige internasjonale oppmerksomhet saken har fått. Firasat mente han ville bli truet på livet hvis han ble utvist til Indonesia. Det kan være spanske myndigheter kom til at det var en riktig vurdering og at belastningen for Spania ville blitt stor. Den ønsket de til syvende og sist ikke å ta.