Nytt

Oslo tingrett bestemte sist torsdag at den pakistanske konvertitten Imran Firsat skal fengsles etter Utlendingsloven. Norske myndigheter har allerede sendt anmodning til spanske myndigheter om at de tar i mot ham.

Det forteller advokat Arild Holden i advokatselskapet Elden til document.no

Firsat søkte asyl i Spania og fikk det i 2004.

Norske myndigheter mener at etter Dublinkonvensjonen skal han sendes tilbake.

– Men Spanias høyesterett har jo bestemt at han skal utvises p.g.a hensyn til rikets sikkerhet, hvordan kan han da sendes tilbake?

– Det vil vise seg. Jeg tror ikke Spania er interessert i å få ham tilbake. Ingenting er bedre enn at Spania sier nei, sier Holden.

– Er norske myndigheter klar over hvor spesiell denne saken er?

– Jeg tror jeg har gått grundigere inn i saken enn de har gjort, svarer Holden diplomatisk.

– Det er hundrevis av retursaker. De går av seg selv. Men denne er uvanlig. Vi får se. Løpet er ikke kjørt for Firsat. Avgjørelser kan ankes og omstøtes.

– Men det er altså sendt en forespørsel til Spania om å ta imot ham?

– Ja.

Holden var i tingretten torsdag, der var ingen fra pressen til stede. Lørdag besøkte han ham i Kongsvinger fengsel.

– Hvordan har Firsat det?

– Han har det bra.

– Vil du hilse ham og si at det er folk i både Danmark, Sverige og Norge som vet hvem han er og er opptatt av han sak?

– Det skal jeg gjøre.