Nytt

Den pakistanske konvertitten Imran Firasat ble mandag ettermiddag sendt ut av Norge. Han lander i Barcelona 17.25, opplyser advokat Knut Aursnes ved advokatkontoret Heidi Bache-Wiig.

Bache-Wiig sendte fredag anmodning om utsettelse, men Utlendingsnemda fant ikke grunn til å etterkomme ønsket.

Norske utlendingsmyndigheter viser til at Firasat fikk asyl i Spania i 2004, og at hans sak derfor etter Dublin-konvensjonen hører hjemme der.

Myndighetene vil ikke forholde seg til at spansk høyesterett har vedtatt at Firasat skal utvises. Begrunnelsen er at han utgjør en trussel mot rikets sikkerhet. Bakgrunnen er en film Firasat laget om profeten Muhammeds liv; The Innocent Prophet.

Myndighetene og advokat Aursnes sier det samme: De legger til grunn at Spania er en rettsstat og overholder konvensjonen.

På spørsmål om det også gjelder i dette tilfellet, nekter Aursnes å svare. Han viser til det generelle – at Spania er en rettsstat.

Men det springende punkt er om Spania er en rettsstat når myndighetene fratar et menneske asylretten p.g.a en film. Mindretall i høyesterett mente nei. Man kan ikke frata noen asylretten hvis vedkommende ikke har gjort noe kriminelt. Å bruke ytringsfriheten er ikke noe brudd på reglene.

– Firasat sendes tilbake fordi saken er et forhold mellom ham og Spania, sier Aursnes.

– Men norske myndigheter er klar over at han risikerer utsendelse fra Spania. Hvis det skulle tilstøte ham noe kan ikke norske myndigheter late som om de ikke visste?

– Det kan jeg ikke kommentere. Vi legger til grunn at Spania er en rettsstat, sier Aursnes.

– Representerer du Firasat eller norske myndigheter? spør Document.no