Nytt

Advokat Heidi Bache-Wiig sendte idag  etter det document erfarer en begjæring til UDI om at uttransporteringen av den pakistanske konvertitten Imran Firasat blir utsatt. Transporten er berammet til mandag.

Flere forsøker nå å avverge at Firasat uttransporteres. Hvis han utvises fra Spania, slik høyesterett har bestemt, er hans liv i fare.

Oslo Tingrett fengslet Firasat sist fredag ut fra unndragelsesfare. Han skulle utvises etter Dublinkonvensjonen. Tingretten mente at Spania var et sivilisert samfunn og kom til å behandle ham humant.

Andre som kjenner saken er ikke like beroliget. En av dem er Firasats psykolog, Arve Klausen. Han skal besøke Firasat i Kongsvinger fengsel lørdag. Klausen sier at Firasat kan kvalifisere til diagnosen Post Traumatic Stress Disorder.

Alle som beskjeftiger seg med Firasats sak sier den er meget uvanlig: en pakistaner som gifter seg med en buddhist, og får lide for det. Han trues på livet og flykter til Spania der han får asyl. Han får øynene opp for islams skyggesider og vil gjerne opplyse verden om dem. Det liker spanske myndigheter dårlig. Hensynet til den muslimske befolkningens følelser er blitt en viktig faktor i mange europeiske land. Dette hensynet er så sterkt at ytringsfriheten må vike. Folk som Firasat bør holde munn.

I tillegg kommer at Firasat har konvertert fra islam til kristendommen. Dette er også en provokasjon i dagens Europa. Konvertitter skal gå stille i dørene. Det gjør altså ikke Firasat. Han blir kasteball mellom Norge og Spania. Hverken ytringsfriheten eller religionsfriheten gjelder.

Faktisk heller ikke asylretten. Norske myndigheter later som om Dublinkonvensjonen gjelder, men det gjør den ikke når Firasat er vedtatt utsendt. Det er høyst uvanlig at myndigheter annullerer asylretten for noen som ikke har gjort noe straffbart. Norske myndigheter kan ikke si de ikke visste. De vet.

En egen støtteegruppe arbeider nå for Firasat. Men tiden er knapp.