Den kristne konvertitten Imran Firasat sitter i et spansk fengsel og venter på om han vil bli utvist. Fredag skal en spansk domstol avgjøre om han skal utvises til Indonesia. Hvis Firasat utvises dit, frykter han for sitt liv.

Firasats tragiske skjebne begynte med at han giftet seg med en ikke-muslim i sitt hjemland Pakistan. Da de skulle ha deres første barn ville sykehuset vite om de var gift. Da de ikke kunne fremlegge bevis begynte ballen å rulle. Politiet kom hjem og kastet paret i fengsel. Kona ble voldtatt av politiet.

De flyktet fra Pakistan. Firasat ble en kristen. Han fikk asyl i Spania, der han raskt ble en offentlig person. Firasat deltok i debatter om islam. Han ble en skarp kritiker.

Imran-Firasat.family

Da familien som nå var forøket, i 2008 bosatte seg i Indonesia, ba kona ham om ikke å fortsette med islamkritikk. Hun skulle få rett i at det var farlig. Myndighetene greide å spore opp hvor den islamkritiske bloggen kom ifra, og Firasat måtte flykte tilbake til Spania. I ettertid anklaget indonesiske myndigheter ham for drap. Saken ble reist for en spansk domstol, men indonesiske myndigheter møtte ikke opp. Firasat ble frikjent.

Noe skjedd, både med Firasat og spanske myndigheter. Firasat ba formelt om at Koranen ble forbudt, med henvisning til alle dens oppfordringer til vold. Det var neppe smart. Heller ikke en tillyst brenning av en Koran i sentrum av Madrid. Politiet kom på besøk og sa det kunne provosere muslimers følelser.

Firasat laget filmen «The Innocent Prophet: The Life of Mohammed from a Different Point of View, som åpner med en introduksjon av Florida-pastoren Terry Jones. Jones har truet med Koran-brenning og fått mye oppmerksomhet for det.

Videoen fikk spanske myndigheter til å reagere.

A Foreign Ministry document, dated November 27, 2012, stated that «the consequences of the release of a video with such [anti-Islamic] characteristics are highly worrisome and constitute a real risk for Spanish interests because the author of the video identifies himself as a ‘Spanish citizen.'»

The document added that Firasat’s actions, including his threats to burn the Koran, were «destabilizing» and «heightened the risk of attacks against Spanish interests abroad, especially in the current context of the extreme sensitivity and indignation in the Muslim world.»

Fernández issued an order on December 21, 2012 to deport Firasat based on Article 44 of the Law on Asylum and Protection, which allows the state to revoke the refugee status of «persons who constitute a threat to Spanish security.» The deportation order stated that Firasat constituted a «persistent source of problems due to his constant threats against the Koran and Islam in general.

Firasat anket dommen og henviste til ytringsfriheten. Svaret fra domstolen er interessant. Her vises det til en nødrett som opphever ytringsfriheten. Det er et syn som nok flere europeiske land vil abonnere på.

But the National Court rejected Firasat’s appeal. A ruling dated October 3, 2013 states:

«The right to the freedom of expression can be subject to certain formalities, conditions, restrictions or sanctions, which constitute necessary measures, in a democratic society, to preserve national security, public security and the constitutional order.»

Men et europeisk land som er villig til å utvise en asylant til et muslimsk land, hvor hans rettssikkerhet er ytterst tvilsom, er ute på en slippery slope.

Spanske myndigheter legger til grunn at hans rettssikkerhet vil bli ivaretatt, men å si dette om Indonesia er kun en besvergelse.

Firasat skriver i et brev til sine advokater og hans norske psykolog at han er overført til et nytt fengsel, uvisst av hvilken grunn. Han har bedt sin skriftefar om å levere en asylsøknad til den amerikanske ambassaden. Han ber om at det opprettes en online-petition for at han innvilges visum.

Firasat har en noe overdreven tillit til det amerikanske systemet. Han tror at hvis myndighetene får alle opplysninger i saken vil de innvilge ham asyl. Men så lett er det neppe. Også USA er ambivalent til islam-kritikere.

At situasjonen er alvorlig er utvilsomt. Den som påtar seg å føre den kampen Firasat gjør, må påregne store ofre. Han kjenner forholdene innenfra, har kjent dem på sin egen kropp. Det gjør ham også farligere.

– I have very few days left to save my life. If the judges decide to extradite me, I will immediately be sent to my death.

 

 

sitatene er fra Soeren Kerns artikkel om Firasat på Gatestone i juni: Spain to Deport Pakistani Refugee for Criticizing Islam