Spanske myndigheter holder Imran Firasat fortsatt i fengsel etter at norske myndigheter sendte ham tilbake 28. juli. Ifølge Firasat gjør de dette med henvisning til at han flyktet fra Spania.

Det lyder absurd all den stund spansk høyesterett bestemte at han skal utvises fra landet fordi han utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.

Men spanske myndigheter kaller hans reise til Norge for flukt, skriver Firasat i et brev fra fengsel.

Hans spanske advokat har anket utvisningen og saken kommer opp for høyesterett neste uke.

Norske myndigheter ville ikke realitetsbehandle saken, men avviste den på prinsipielt grunnlag ut fra Dublinkonvensjonen. Firasat søkte og fikk asyl i Spania i 2004.

Siden er han blitt en aktiv samfunnsdebattant. Han konverterte til kristendommen og vil gjerne opplyse verden om farene ved islam. Det ser spanske myndigheter ut til å like dårlig. Han laget en film om Profeten, som ble lagt ut i desember 2012. Dette var bare noen uker etter at en annen film på youtube, «Innocense of Muslims», hadde satt «verden» på ende. Obama-administrasjonen ba Google fjerne den.  Firasat hadde et samarbeid med Florida-pastoren Terry Jones, som innleder filmen. Dette kan ha vært nok til å utløse panikkreaksjon hos spanske myndigheter. Men så lang tid etterpå burde saken vært ute av verden.

Firasat ser ut til å ha havnet i et juridisk limbo. Spania har vedatt å utvise ham, men andre land sender ham tilbake fordi det er der han etter Dublinkonvensjonen hører hjemme.

Norske myndigheter la til grunn at Spania er en rettsstat, dvs at Spania ikke vil utvise ham til hjemlandet Pakistan. Der vil han garantert bli drept, før eller siden.

Spørsmålet er hva ordet rettsstat betyr i dagens Europa. Tilfellet Firasat viser at det er mange faktorer som spiller inn, og noen av dem overstyrer enkeltmenneskets krav på rettsbeskyttelse.

 

Det er opprettet en egen norsk støttegruppe for Firasat på facebook.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.