Nytt

Den pakistanske konvertitten Imran Firasat vil bli sendt ut av landet og tilbake til Spania mandag, etter det Document erfarer. Norge påberoper seg Dublinkonvensjonen, men spansk høyesterett har bestemt at Firasat skal utvises, til tross for at han ble innvilget asyl i 2004.

Spansk rett har dermed opphevet asylretten han fikk. Det er norske myndigheter klar over. Det er derfor merkelig at man så raskt vil sende Firasat ut av landet. I hjemlandet Pakistan er det mange som står ham etter livet, og nå når han har konvertert til kristendommen vil hans død bare være et spørsmål om tid.

Firasat kom til Norge i juli. Han bodde først på et åpent asylmottak i Asker, Restad. Men så ble han arrestert og satt i Kongsvinger fengsel. Det er samme fengsel hvor mullah Krekar sitter.

For alle som følger liberale muslimers eller konvertitters skjebner, er norske myndigheters oppførsel merkelig. Spania har selv brutt Dublinkonvensjonen ved å bestemme at han skal utvises. Frafalne frister en ytterst vanskelig skjebne i muslimske miljøer og har stort beskyttelsesbehov. Er det noen som har behov for asyl så er det dem. Likevel har norske myndigheter hastverk med å utvise ham. Det er merkelig.

En egen støttegruppe i Norge arbeider for Imran Firasat. Den har henvendt seg både til organiasjoner som Amnesty, Mellomkirkelig Råd og NOAS for å få dem til å engasjere seg. Det samme gjelder pressen.

For en utforstående betrakter ser det merkelig ut at myndighetene har hastverk med å bli kvitt en frafallen muslim, mens en fanatisk salafist som har truet med å drepe landets nåværende statsminister, får bli av hensyn til hans menneskerettigheter.