Utleveringsavtalen med andre EU-land gir seg groteske utslag. En mann ble utlevert til Spania for å ha blitt tatt med 0.64 gram kokain på et besøk i landet. Det finnes ingen nedre grense for hva som kan utløse utlevering.

– Vi har ment at det må gjennomgås en forholdsmessighetsvurdering. Altså om det er en nedre grense for når norske myndigheter bør utlevere, sier advokat Alexander Gonzalo Sele til NRK.

Han forsvarer en nordmann i 40-årene som ble utlevert til Spania etter at han ble tatt med 0,64 gram kokain på en ferietur for fire år siden. Saken endte med en bot på 40 euro, som han slapp å betale.

En ting er det bagatellmessige forholdet. Noe annet er den tunge byråkratiske prosessen som går ut over tiltalte.

Under pandemien ble mannen to ganger kalt inn til rettssak i Spania. Han sier han ikke dro fordi verden og Spania var nedstengt, og at han ikke hadde tillit til det spanske rettsapparatet.

I fjor sommer ble han internasjonalt etterlyst via Interpol. Det endte med at han ble pågrepet i Norge og eskortert til retten i Madrid. I retten fikk mannen valget mellom å erkjenne skyld og en betinget bot på 40 euro, eller eventuelt fengsel i 3,5 år. Han erkjente straffskyld. Tilbake i Norge fikk han beskjed om at han ikke trengte å betale boten.

Et rettsvesen som insisterer på utlevering for 0,64 gram kokain burde utløse noen motforestillinger på norsk side. Ønsker vi virkelig at norske borgere skal være utlevert til et slikt system?

Det spesielle med avtalen er at norsk påtalemyndighet ikke skal vurdere hverken tiltalen eller bevisene. Den skal bare effektuere utleveringen. Hva slags rettssikkerhet er det? Er det overhodet forenlig med en rettsstat?

Norge er en del av en europeisk arrestordreavtale som innebærer at medlemslandene skal arrestere og overføre mistenkte eller domfelte til landet som har sendt ut arrestordre. En domstol skal kun vurdere om vilkårene for overlevering er oppfylt, ikke bevisene i saken.

Stortinget stemte ja til avtalen i 2011 og det var et enstemmig Storting. Stortinget ville gjerne ha utlevert typen kosovoalbanere som begikk kriminalitet i Norge og rømte til Kosovo. Men de må også ha visst at det ville ramme nordmenn andre veien? Eller ga de bare blaffen?

Det hører med til historien at Solberg-regjeringen ville godkjenne narkotika til eget bruk, og Høyesterett har gått foran og godkjent forslaget som falt i Stortinget.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.