Den skal sterk mage ha som orker å ta inn over seg hvordan tradisjonelle norske honnørord brukes i dagens politikk. «Spleiselag» er ett slikt ord, beslektet med «dugnad» ikke minst i sin metaforiske betydning som vi straks skal komme til, men samtidig hørende mer til kveldshyggen enn til dager fylt med gratis arbeid. Begge ordene […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.

Les også

-
-
-
-
-