Øystein Stray Spetalen ble 3. september intervjuet i Na24. I intervjuet sier Spetalen svært mye fornuftig som tåler å bli gjentatt.

Spetalen uttaler seg om flere politiske spørsmål som for eksempel skatt og ledelse. Vår øverste politiske leder, landets statsminister, levnes liten ære av investoren. Spetalen påpeker at man som leder må ta noen kortsiktige og upopulære avgjørelser for at det skal gå bra langsiktig. Han kommer med ramsalt kritikk av hvordan Norge ledes på de ulike plan, og han går ikke av vegen for å kalle statlige lederansettelser for korrupsjon.

Lederne i det offentlige blir valgt på helt feil premisser. Det er for mange som blir valgt inn som følge av  kameraderi, i stedet for dyktighet.

Se bare på hvor de fleste fylkesmennene kommer fra. Det er jo bare avdanka gamle politikere hele gjengen.

Det er jo ren korrupsjon hvordan de ansetter dem. Det er jo ikke ansettelseskriterier i det hele tatt. Vi har fått et nytt adelskap i Norge og det heter politikere. De har enorme pensjoner, de er fritatt mye skatt og de har lagt opp skattemodellen slik at det passer dem.

Spetalen kommer også med noen velvalgte ord hva gjelder statsansatte medierådgivere samt APs kontroll over mediene.

Politikeradelen har i tillegg bygd opp en heiagjeng med 1200 statsansatte medierådgivere som skal forvrenge og sile fakta på en best mulig måte før informasjonen markedsføres korrekt i en de mer enn 100 mediekanalene kontrollert eller eid av Arbeiderpartiet og LO og deres disipler.

Spetalen kritiserer statsråder som han mener mangler viktig ledererfaring. Og han går ikke av vegen for å vise til konkrete eksempler på ledere i det offentlige som mangler lederkvalifikasjoner, og som besitter jobben kun fordi medlemsboka i Arbeiderpartiet er på plass.

Noe av feilen er utvelgelsen av de ulike ministerne. De har altfor lite erfaring fra prosjektledelse og prosjektgjennomføring.

De velger dermed feil mennesker. Se bare på veidirektøren, Terje Moe Gustavsen. Han har en ting og det er medlemsboka i Arbeiderpartiet.

Den suksessrike investoren er opptatt av skattepolitikk. Han påpeker at formuesskatten er ødeleggende og urimelig for norsk eierskap og innovasjon. Spetalen viser til en effektiv skatteforskjell på 32% på norske og utenlandske eiere – i nordmenns disfavør.

Den effektive skattesatsen for en bedrift i Norge i dag, og som eies av en nordmann, er 60 prosent. Den samme bedriften som eies av en utlending, har 28 prosent.

Forklar?

Ta Salmar, som har en meget dyktig leder i Gustav Witzøe. Salmar betaler først 28 prosent i selskapsskatt, så må de betale 28 prosent i utbytteskatt og så kommer formuesskatten på toppen. Ergo blir det rundt 60 prosent som er den reelle skattebelastningen.

(…)

Utlendingen i Marine Harvest kan beholde penger i bedriften og investere mer og mer og mer, for å øke avkastningen, mens Gustav Witzøe må ta ut penger for å dekke formuesskatten.

Spetalen viser til hva flinke norske gründere gjør med penger de får for salget av bedriften og arbeidsplassene de har bygd opp. De investerer i eiendom, selvfølgelig. Grunnen er at Norge har lav ligningsverdi på eiendom. Norge er faktisk et skatteparadis på eiendom.

Så hva gjør disse menneskene som har vært initiativrike og flinke til å bygge opp bedrifter og skape arbeidsplasser, med salgssummen. Jo, de investerer i næringsbygg i Oslo, for setter de pengene i banken får de 100 prosent på formuesskatten, noe også eierskap i børsnoterte aksjer gir.

Spetalen påpeker at dagens skattesystem straffer de som skaper noe. I dagens system blir man  formuebeskattet for eierskap i bedrifter, selv om de over tid går dårlig. Man risikerer sågar å måtte betale formuesskatt når bedrifter taper penger. Dette systemet er ødeleggende for å finne risikovillig kapital for bedrifter, særlig i etableringsfasen.

Ligningsverdi på eiendom derimot er langt under markedsverdi. På grunn av denne skjevheten plasserer investorer urimelig mye kapital i eiendom. Dette er negativt på flere måter. Spetalen mener dette er hovedårsaken til dagens boligboble. Systemet gjør det også vanskeligere å finne kapital til industribygging og nyskaping.  Formuesskatten er ødeleggende for norsk eierskap og entreprenørskap.  Spetalen viser til et skattesystem som favoriserer død kapital på bekostning av arbeidende kapital, og eksemplifiserer med Jens Stoltenbergs formue i eiendom. Stoltenbergs formue er på 40 millioner. Hadde Stoltenberg eid aksjer i norske bedrifter tilsvarende denne formuesverdien, måtte han ha brukt brorparten av årslønna si til formuesskatt. Spetalen har helt rett når han sier at politikere har ordnet et skattesystem som er skreddersydd for dem selv.

Jens Stoltenberg har et hus verdt rundt 15 millioner kroner, en hytte til en 10 millioner kroner og en lukrativ statspensjon til en verdi av 15 millioner kroner.

Han har en skjult formue på opp mot 45 millioner kroner. Hadde skattesystemet vært rettferdig, skulle han betalt 400.000 til 500.000 kroner i formuesskatt, men det gjør han ikke.

Det vil bety at 80 til 90 prosent av hans statsministerlønn vil gå i formuesskatt. Stoltenberg har en formue på 45 millioner plassert i ”død” kapital som ikke beskattes. Personen som får verdsatt sin bedrift til 45 millioner og som kanskje sysselsetter 100 personer må tjene 1 million bare for å betale formuesskatten. Det er det store paradokset.

Ja, dette er virkelig det store paradokset, og det er et svært ødeleggende paradoks. Vi får håpe en borgerlig regjering tør å gjøre noe med en formuesskatt som er til de grader ødeleggende og urettferdig for norsk eierskap og norsk næringsliv.

 

http://www.na24.no/article3671695.ece