Nytt

Dagbladet har innhentet opplysninger som tyder på at norsk-pakistaneren som ble arrestert på Gardermoen for å ha drevet terror i Syria, var blitt radikalisert mens han hadde nær kontakt med islamistene i Profetens Ummah.

PST er svært interessert i Profetens Ummahs rolle i 22-åringens radikaliseringsprosess.

Et annet sentralt spørsmål for etterforskerne er hvordan mannen reiste fra Norge i fjor høst, og hvordan han kom i kontakt med terrororganisasjonene Jabath al Nusra og ISIL.

Det er også av stor interesse for sikkerhetspolitet å få avklart om og hvordan det islamistiske miljøet i Norge har direkte kontakt med de fryktede terrororganisasjonene i Syria.

Vel, islamistiske terrorister måtte være fullstendige idioter hvis de ikke brukte åpne, rike, generøse og naive Skandinavia som logistisk base, samt som rekrutteringssted for fremmedgjorte og litt matleie muslimer med eventyrlyst, eller hva?

 

– Ble radikalisert av Profetens Ummah