Ubaydullah Hussain (32) er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i ni år for rekruttering av fremmedkrigere og for å ha deltatt i IS.

Straffen er ett år kortere enn aktors påstand.

Hussain ble 4. april i fjor dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett for terrorrekruttering og medlemskap i den terrorlistede organisasjonen IS, samt for å ha ytt økonomisk og materielle støtte til flere norske fremmedkrigere i Syria, men han anket dommen.

Lagmannsretten er ikke i tvil om at den tidligere profilerte lederen av Profetens Ummah faktisk og forsettlig drev rekruttering av fremmedkrigere. Den ene av dem Hussain rekrutterte til å reise til Syria var en gutt som bare var 17 år da de første gang var i kontakt. Selv var Ubaydullah Hussain da 29 år og en kjent skikkelse i miljøet.

– Hussains fremgangsmåte for å få NN til å reise til ISIL var svært utspekulert. Han utnyttet NNs ønske om å reise og forsvare muslimer i Syria ved å styre ham i retning av terrororganisasjonen ISIL som var den grupperingen Hussains virksomhet var knyttet til. Han utnyttet NNs sårbarhet og fikk ham til å tro at det var hans religiøse plikt å dra til Syria og krige for ISIL, står det i dommen.

Forsvarerne til Ubaydullah Hussain la ned påstand om frifinnelse for forholdene.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.