Nytt

En 34 år gammel mann fra Verdal er dømt til sju år og tre måneders fengsel for å ha deltatt i IS og inngått terrorforbund med IS-medlemmer.

Borgarting lagmannsrett avsa dom mot mannen tirsdag. Retten legger til grunn at 34-åringen under hele sitt opphold i Syria var under IS’ kommando, og at han i samme periode var IS-medlem.

– At NN i meldinger til familie og venner i Norge ga uttrykk for et ønske om å dra hjem til Norge, og begynte noe planlegging, endrer ikke på at han fortsatt var en deltaker i katibaen (en militær gruppe, red.anm.) og på denne måten sto til ISILs disposisjon og understøttet organisasjonens virksomhet, heter det i dommen.

Straffen er tre måneder kortere enn det Oslo tingrett kom til og betydelig lavere enn de ni årene aktor la ned påstand om. Statsadvokat Frederik Ranke påpekte i sin prosedyre at mannen er den norske fremmedkrigeren som har oppholdt seg lengst hos IS.

Forsvarer Trygve Staff mener IS-deltakelsen er begrenset til noen måneder vinteren og våren 2015. Han viste i retten også til at hans klient flere ganger har tatt avstand fra IS.

Mannen fra Verdal ble fengslet i Tyrkia da han rømte fra IS i slutten av april 2016. Han ble deportert til Norge fra Tyrkia i 2016 og pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste da han ankom Gardermoen. Borgarting lagmannsrett har gitt noe fradrag i straffen for varetektsoppholdet i Tyrkia og isolasjonsbelastningen der.