Irakerne har vært internert ifra 10 til 14 måneder her på Politiets utlendingsenhet (PU) på Trandum, men blir nå løslatt. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Sju irakere løslates fra utlendingsinternatet på Trandum etter at domstolen har besluttet at det ikke lenger er grunnlag for videre internering for én av dem.

Alle sju har oppholdt seg ulovlig opphold i Norge i flere år, og alle er straffet i Norge. Irakerne har vært internert fra 10 til 14 måneder, opplyser Politiets utlendingsenhet (PU).

PU hadde i mars planlagt å tvangsreturnere de sju til Irak, men utbruddet av koronapandemien gjorde at den returen ikke lot seg gjennomføre.

Bakgrunnen for løslatelsen er at Høyesterett i en kjennelse 11. juni opphevet Borgarting lagmannsretts kjennelse om interneringsforlengelse for én av de sju irakerne og sendte saken tilbake til lagmannsretten for ny behandling. Borgarting lagmannsrett besluttet dagen etter at vedkommende ikke kan interneres lengre.

– Grunnen til at alle sju løslates, er at lovtolkningen retten har lagt til grunn, får betydning for spørsmålet om internering i alle sju sakene, opplyser seksjonsleder Kristel Lee Høgslett ved PUs juridiske seksjon.

De sju blir nå pålagt meldeplikt eller pålegg om et bestemt oppholdssted.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.