Nytt

Ti års fengsel for Ubaydullah Hussain var aktoratets påstand under prosedyren i ankesaken i Borgarting lagmannsrett onsdag.

Ifølge aktoratet spilte Hussain en svært viktig rolle i rekruttering for IS i Norge, skriver Aftenposten. Flere av de rekrutterte har enten endt opp i fengsel eller har blitt drept i krig.

– Han har styrket og bidratt til ISIL i langt større grad enn en enkelt fremmedkriger. Han har vært den sentrale bakmannen, sa politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff.

Hussain er tidligere talsperson for den islamistiske gruppa Profetens Ummah. Filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen og medarbeider Khan Farooq fulgte hans rekrutteringsarbeid i 2015.

Sommeren det året møtte PST opp hjemme hos Rolfsen og beslagla opptak som blant annet viser en 18-åring på vei til Landvetter flyplass i Göteborg sammen med Hussain. 18-åringen ble pågrepet, mistenkt for å skulle slutte seg til IS i Syria.

Hussain ble 4. april i år dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett for terrorrekruttering og medlemskap i den terrorlistede organisasjonen IS, samt for å ha ytt økonomisk og materiell støtte til flere norske fremmedkrigere i Syria.

Hussain har erklært seg ikke skyldig i deltakelse i og rekruttering til terrorgruppen IS, og valgte å anke.

– Vi mener at han skal frifinnes, sier Hussains advokat John Christian Elden.