Nytt

Islamistbevegelsen Profetens Ummah (PU) gir logistisk hjelp til potensielle Syria-jihadister som reiser ut fra Norge, kan NRK opplyse. Blant kildene er PST og Minotenk.

Yousef Bartho Assidiq i den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk har ukentlig bekymringssamtaler med ungdom som er radikaliserte eller i ferd med å bli det.

Han mener at islamistgruppen Profetens Ummah spiller en rolle i å tilrettelegge for at nordmenn reiser til Syria. Etter det NRK kjenner til mener også PST at personer tilknyttet Profetens Ummah spiller en sentral rolle i rekruttering av Syria-farere.

Man kan kanskje stusse litt over at en NGO/tenketank er sentral i arbeidet mot radikalisering. Er det en ny næringsvei, eller er det ingen andre kanaler dit hvor sikkerhetstrusselen kommer fra?

En norsk konvertitt er blant dem som har fått hjelp av PU.

Den norske konvertitten i 20-årene som reiste til Syria tidligere denne måneden hadde kontakt med Ubaydullah Hussain i Profetens Ummah før han dro.

Nordmannen drev blant annet misjoneringsarbeid på Karl Johan i Oslo sammen med Hussain.

Av en eller annen grunn har konvertitten sladdet ansikt på NRK-bildet – mon tro om slik omtanke hadde blitt en krigslysten nasjonalistisk innfødt til del?

Det kan virke som om det handler mye om tilhørighet, antyder Assidiq.

Yousef Bartho Assidiq i Minotenk sier mange ungdommer opplever at Profetens Ummah er de eneste som virkelig ser dem.

Islamistgruppen tilbringer mye tid på Grønland torg i Oslo. Der snakker de med ungdom som kanskje har falt ut andre steder, sier Assidiq.

Det ser ut som om det er et ullteppe og en kopp te som skal til. Likevel er Assidiq tilsynelatende ikke helt komfortabel med at rekrutteringen kan foregå også takket være en kanskje litt vel romslig forståelse av klassiske frihetsrettigheter.

 

– Profetens Ummah sentrale i Syria-rekruttering