Åsne Seierstad gjengir store deler av den hemmelige rapporten som ble skrevet av overlege Per Olav Næss om Anders Behring Breivik da han var fire år, i sin nye bok, «En av oss».

Aagre Borchegrevink siterer fra rapporten i sin bok, som kom i fjor, og det bildet han tegnet var med å dreie hovedfortolkningen av Breivik i psykologisk retning.  Seierstad synes å fortsette langs samme spor, og hun underbygger med lange sitater fra rapporten fra 1983.

 

I boken gjengir Åsne Seierstad langt større deler av rapportene enn det som tidligere er kommet fram i norsk presse.

 

Hun går også lengre i sin gjengivelse enn det både forfatter Aage Borchgrevink gjorde i sin bok En norsk tragedie og det Marit Christensen gjorde i Moren.

Forfatteren og journalisten mener det er riktig å gjengi de taushetsbelagte opplysningene fordi saken er av stor offentlig interesse.

– Jeg føler at det er så viktig for oss som samfunn å forstå det som skjedde, at dette må fram. Jeg mener dette har hatt en stor betydning for hans oppvekst og videre utvikling, sier Åsne Seierstad.

Hun synes opplysningene i barnevernsrapportene er så viktige at hensynet til offentlig interesse går fremfor personvernet.

– Det var ikke en vanskelig avgjørelse, og jeg var sikker på at barnevernsrapportene skulle være med omtrent fra starten av. Det var åpenbart for meg at dette var veldig viktig, forteller Åsne Seierstad.

Boken som er på nær 500 sider utkommer på Kagge forlag mandag.

 

Seierstad ønsket å intervjue Breivik og skrev til ham. Hun fikk svar, som var smigrende og intimt, på en måte som ga henne fysiske reaksjoner. Breivik tilbyr henne en deal:

 

Breivik har skrevet dagbøker. Han ønsker at Seierstad skal publisere det han har skrevet fordi boken hans, «The Breivik Diaries», vil bli boikottet av etablerte forlag. Han tilbyr Seierstad inntektene av salget og sier at hun i så fall vil få gjennomføre det første og eneste intervjuet han kommer til å gi.

«Med narsissistisk og revolusjonær hilsen», avslutter han.

– Det skaket meg, og det var også på grunn av måten brevet var skrevet på. Først var det veldig personlig, så var det smigrende. Deretter blir det anklagende før han foreslår at vi skal skrive en bok sammen, sier Seierstad til NRK.no.

Forfatteren sier hun forstår hvorfor enkelte av hans tidligere venner ikke har ønsket å uttale seg om terroristen.

– Man får en berøringsangst til ham, og man føler seg tilskitnet ved å være i en slags kommunikasjon med ham, sier Åsne Seierstad.

http://www.nrk.no/norge/seierstad-fikk-brev-fra-breivik-1.11347059
http://www.nrk.no/norge/seierstad-utleverer-breivik-i-bok-1.11346770