Jon Rognlien problematiserer i Dagbladet tittelen på Åsne Seierstads bok: En av oss.

Boka heter «En av oss». Jeg lurer både på hvem den ene er, og hva dette oss er. Seierstad skriver at morderen «valgte til slutt å tre ut av fellesskapet; og å ramme det på det mest brutale vis». Men hun har jo vist at han aldri var med i noe fellesskap. Selv om han prøvde og prøvde og kanskje overbeviste seg selv om at han var konge.

Så da kan det vel ikke være ham? Skulle Seierstad ønsket å gjøre ham til «en av oss», måtte hun ikke insistert på hvor elendig han er, på alle måter, i alle vinkler. 

Forakten — som er fullt forståelig — går gjennom boka som en svart tråd. Han er et monster.

Og dette «oss». Er det Norge? Eller er det dere såkalt etnisk norske? Eller er det hele menneskeheten? Eller bare de snille?

Jeg lurer på om ikke dette store vi, som morderen altså både var og ikke var medlem av, er en skummel, undertrykkende illusjon. 

Kanskje ideen om et slikt godt fellesskap er med på å skape noe av den uroen som preget både mor og sønn, og som kommer tydelig fram i det siterte, forvirrede brevet fra gjerningsmannen til forfatteren.