Kommentar

Kulturredaktøren i Bergens Tidende forteller at Åsne Seierstad ikke fikk Journalistprisen i 2002 på grunn av bakvaskelse fra sentralt plasserte personer i NRK. BT har snakket med NRK-folk (alt er anonymt!) som hevder at det dreide seg om «ondsinnede rykter fra misunnelige eldre kolleger». Kulturredaktør Jan Nyberg var selv medlem av juryen, som ble ledet av NTBs sjefredaktør Thor Viksveen. Viksveen foreslo selv Åsne igjen til journalistprisen i 2003, som hun fikk.
Nyberg tar bladet fra munnen i kjølvannet av oppvasken rundt Bokhandleren i Kabul.

«I HYPEN av Seierstads bok, er det i det hele tatt mange som har mye å svare for – også vi i pressen. Og nå kommer en avsløring – som jeg muligens av feighet ikke har skrevet om før:
I 2002 satt jeg som jurymedlem for Den Store Journalistprisen. Åsne Seierstad var den heteste kandidaten det året for sine mange reportasjer fra blant annet Afghanistan, og ble vurdert langt inn i vårt siste møte. Men siden slike lukkede rom aldri er 100 prosent tette, hadde det kommet enkelte sentralt plasserte personer i NRK for øret at Seierstad var kandidat. Dette hadde avfødt flere skriftlige henvendelser til juryen, og som i til dels drepende ordelag frakjente kandidaten enhver journalistisk ære. Dette var noe vi tok med en klype salt, men etter å ha sjekket innholdet med andre kilder i NRK-systemet, konkluderte vi med at vi ikke kunne gi prisen til Seierstad på grunn av de mange ubesvarte spørsmålene rundt hennes journalistiske metode. At disse betenkningene i hovedsak kom fra Seierstads egen arbeidsplass – hun var da også frilanser – gjorde ikke situasjonen mindre delikat, ettersom hun fortsatt leverte reportasjer og rapporter som kom på luften. Noe juryen også undret seg over, siden kritikken hadde vært så pass drepende – og den var ikke fra hvilke som helst perifere medarbeidere. Konklusjonen var – fra en enstemmig jury, at vi ikke kunne gi prisen til Seierstad. For første gang i Den Store Journalistprisens historie ble det ikke delt ut noen pris det året. Bare Klassekampen av norske medier, laget en sak på at «juryen ikke hadde funnet noen verdig kandidat» til årets journalistpris, men nevnte selvfølgelig ingen navn og alt ble forbigått i stillhet,« skriver BT-redaktøren. Han fortsetter:

«DERFOR var det med en viss undring jeg i år kunne registrere at en ny jury, med blant annet ny juryformann, Kåre Valebrokk, valgte å gi prisen til Seierstad, som i mellomtiden var blitt større enn livet, både på sin bokhandlerbok og sine rapporter fra Bagdad. Jeg kan umulig tenke meg at den nye juryen ikke var kjent med både sakspapirene og innholdet i dem fra året før.
Men fortsatt er det slik i Seierstad-saken, at det er flere spørsmål enn svar. Bokhandleren fra Kabuls tur til Norge i forrige uke, har ikke brakt oss en centimeter nærmere det som måtte være igjen av sannheten i denne saken. Kanskje finnes det flere sannheter?«

Les også

-
-
-