Bildet: Det gjorde inntrykk på britene at tre jenter fra Bethnal Green i London dro til Syria for å bli IS-bruder. Men å ta inn over seg at jihad John, John Emwazi, kom fra samme område og at det er mange flere, blir mye å ta inn over seg.
 

Journalist Sven Egil Omdal gir i fredagens Stavanger Aftenblad en anmeldelse av Åsne Seierstads bok To søstre. Omdal er svært begeistret for boka, men vil samtidig fortelle leserne hva ungdomstiden og islam egentlig handler om.

For Omdal kan opplyse leserne om at ekstremisme ikke er uvanlig hos 15-åringer, men at de aktuelle jentene gjorde alvor av sine skrudde drømmer.

Jeg vet ikke hvor mange ekstreme 15-åringer Omdal opplevde i sin oppvekst, selv kjenner jeg ingen fra min som minner om noe som kan ligne på dagens jihadister, men med islams inntog er alt forandret.

For Omdal er islam som andre sprø sekter. Islam Net er for ham til forveksling lik livet i nyreligiøse bevegelser som Scientology og Children of God. Omdal mener dessuten at tanken om at døden er en port til det egentlige livet, at døden er starten på det hele, også har vært framtredende i inderlig kristendom, men at den blir eksplosiv når den kobles med ideen om jihad med sverdet.

Hvorfor den inderlige kristendommen ikke utløste en hærskare av selvmordsbombere drøfter ikke Omdal, da er det lettere å gi skylden for søstrenes tragiske skjebne på storsamfunnet.

Og det handler selvfølgelig ikke om islam, for ifølge Omdal er:

To søstre en deprimerende historie om en familie som faller fra hverandre og et dystert innblikk i islamistiske miljøer som gjør hva de kan for å svekke Profetens omdømme. Men først og fremst er boken nok et dokumentarisk mesterstykke fra Åsne Seierstad om unge som frivillig velger hat og mørke. Kanskje ville de valgt annerledes om de tidlig nok var blitt to av oss.

Sven Egil Omdal er bekymret for profetens omdømme. Jeg tror ikke jeg trenger å kommentere det utsagnet ytterligere…