22/7

Carsten Jensen intervjuet Åsne Seierstad i Den sorte Diamant, den nye del av Det kongelige bibliotek i København, forleden. Det er tredje gang de opptrer som duo. Tema var også denne gang Seierstads bok En av oss, som nettopp er utkommet på dansk.

Samtalen er i seg selv interessant, siden de formodes å ha overlappende synspunkt. Hva sies, hva forblir usagt. Peder Jensen var til stede og kommenterte at Seierstad holder fast ved det politiske sporet samtidig som det psykologiske ruver mer og mer. Det er ikke en konsistent versjon.

danmark.jensten.seierstad

Åsne Seierstad og Carsten Jensen er relativt intelligente og artikulerte personer, selv for dem som ikke deler deres politiske synspunkter. Likevel var noe av det mest interessante ved deres møte det som ikke ble sagt eller bare kort antydet.

Åsne Seierstad gjorde til dels narr av de første rettspsykiaterne som mente at Breivik lider av paranoid schizofreni. Dette på tross av at hun selv kvelden før uttalte til dansk TV på DR Deadline at ABBs mormor hadde psykopatiske trekk, og nok var schizofren i tillegg til dette. Denne påstanden underbygges av andre kilder. Hun utviklet stadig sterkere paranoide vrangforestillinger i voksen alder.

At nære slektninger av Anders Behring Breivik i direkte genetisk og sosial linje kan ha hatt samme lidelse som ABB først ble diagnostisert med er en meget vesentlig opplysning. Mange forskere tror at genetisk og sosial arv kan gjøre visse personer mer disponert for å utvikle paranoid schizofreni. Dette betyr at Seierstad ignorerer de mulige konsekvensene av informasjon som hun selv fremsetter.

Seierstad gjør ikke noe forsøk på å skille psykiatri fra politikk. Er samfunnskritikere ansvarlige for hva syke mennesker kan bruke deres tanker til? Venstresiden som Seierstad tilhører har ikke gitt noe svar på dette spørsmålet. De vil ha i pose og sekk.

 

Seierstad refererte ukritisk til innvandrings- og islamkritiske miljøer som “ekstremister”. Hun fremhevet at Breivik er spesiell, en utpreget narsissist og trolig psykologisk skadet som barn av sin mor. Hun mente likevel at han er en rasjonell, politisk terrorist.

Åsne Seierstad nevnte videre Carl I. Hagen, som var formann for det norske Fremskrittspartiet fra 1978 til 2006. Hun mente hans retorikk er tilnærmet identisk med Breiviks retorikk. Hun fikk ingen kritiske motspørsmål til dette fra Carsten Jensen. Han har selv fremhevet Dansk Folkeparti og deres kritikk av muslimsk innvandring som en del av bakteppet for Breiviks massakre.

 

http://snaphanen.dk/2014/03/27/asne-seierstad-i-samtale-med-carsten-jensen/

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også