«Fredsprofessor» Johan Galtung sammenlignet under et foredrag i studentersamfunnet i Trondheim utenriksminister Jonas Gahr Støre med Anders Behring Breivik. De lider begge av vrangforestillinger, mente Galtung.

Utgangspunktet for sammenligningen var at Galtung ikke trodde på diagnosen paranoid schizofren. Breivik har vist en planleggingsevne som ingen syk person er i stand til, mente Galtung.

Men så tok tankene en helt annen retning: for også Gahr Støre lider av vrangforestillinger, hevdet Galtung.

Støre har tidligere listet opp en del grunner for Norges deltagelse i Afghanistan som blant annet bygger på å forbygge islamsk fundamentalisme. Galtung mener dette kan ses på som en virkelighetsflukt, av samme type som Breiviks vrangforestillinger.

– Mens Breivik blir oppfattet som en terrorist, er Støre unnskyldt fordi han godkjenner drap på afghanere, sier Galtung.

For å underbygge påstanden, dro Galtung frem flere av Støres argumenter for Norges deltakelse i Afghanistan, blant annet Støres poenger omkring kvinnefrigjøring og narkotikaeksport. Galtung mener at dette også må ses på som vrangforestillinger. Ifølge Galtung brakte kommunismen likestilling for afghanske kvinner, mens Taliban slo hardt ned på narkotikaproblematikken.

– Det vi kommer frem til nå er at Støre er for Taliban og kommunisme, sier Galtung.

Man må si at retorikken er av det mest propagandistiske slaget. Hvis man har lest om Breiviks vrangforestillinger gir det liten mening å sammenligne dem med utenriksministerens forsvar for norsk deltakelse i Afghanistan. Hvis man ikke ønsker å ramme Gahr Støre.

Med sin alder, status og renommé begår Galtung et alvorlig angrep på Norges utenriksminister. Han plasserer ham i samme kategori som massmorderen av 22/7. Enda mer alvorlig blir dette etter videoen som ble sluppet tirsdag. Uttalelsene plasser Gahr Støre i en kategori av politikere som egentlig er noe helt annet enn det de utgir seg for. I så måte ligner Galtungs argumentasjon på islamistenes: han diskrediterer utenriksministeren.

Sammenligner Støre med Breivik
– Kriteriene for Breiviks diagnose kan man også anvende på Støre, sier fredsforsker Johan Galtung.