Ukeavisen Ledelsens førstesideoppslag er om Anders Ulstein som fikk sparken fra rusfeltets samarbeidsorganisasjon Actis p.g.a en artikkel han skrev på document.no 22. juli.

– Jeg ble presset ut av jobben på grunn av mine meninger, sier Ulstein på forsiden.

ukeavisenledelse-20130531_000_00_00_001

Artikkelen som utløste prosessen het Uviljen og valget og ble publisert om kvelden 22. juli, før nyheten om Utøya, i tidsrommet da det hersket uklarhet om hvem som sto bak bomben mot regjeringsbygget. Ulstein har senere lagt til sine tanker om artikkelen, i to omganger, 25. juli 2011 og 3. mai. 2013. Ulstein står fortsatt ved artikkelen.

Men arbeidsgiver reagerte kraftig. Han ble øyeblikkelig suspendert, og ledelsen ved Anne-Karin Kolstad ønsket ham avskjedighet. Dette sluttet styret ved styreleder Arne Johannessen,  kjent som mangeårig leder av Politiforbundet og Ap-mann, seg til. Ulstein mistet jobben, dvs. arbeidsgiver tilbød en sluttpakke etter at han tok advokat.

Hvorfor gikk han ikke til sak hvis han mente seg usaklig oppsagt, spør Ukeavisen Ledelse, og får til svar at økonomiske forpliktelser, husbygging, flytting, behov for ny jobb, alt sammen talte mot å gå inn i en usikker prosess, der man risikerte at pressen slo en i hartkorn med gjerningsmannen bak 22/7.

Leder for Actis Anne-Karin Kolstad sier til avisen at hun står for avgjørelsen om å si opp Ulstein også i dag.

Advokat Trond Stang som har skrevet bok om arbeidsliv og ytringsfrihet sammen med Elin Ørjasæter og Birgitte Stenberg Larsen, går inn på grenser for arbeidstakers ytringsfrihet. Om den aktuelle saken sier han:

– Jeg mener det må være rom for den typen ytringer i henhold til ytringsfriheten. Det bør ikke være noen identifikasjonsproblemer når det gjelder arbeidsgiver her. Det han uttaler seg om er et helt annet område enn fagfeltet rus, sier advokaten.

Hvis kontroversielle offentlige ytringer medfører at det senere blir vanskelig for en arbeidstager å få gjort jobben sin, kan lojalitetsplikten slå inn, men man kan ifølge Stang ikke begrense ansattes ytringsfrihet med bakgrunn i frykt for at noe sånt kan skje. Konsekvensene må være reelle.

Avisen har også intervjuet jurist og avdelingsdirektør i Kulturdepartementet Eivind Tesaker, som skrev en kronikk i Aftenposten som vakte oppsikt: Hvorfor ting tar tid. Her skriver insideren at frykt for kritikk hemmer og til dels lammer saksgangen i departementet.

Tesaker utdypet kritikken i en artikkel i Samtiden. I artikkelen skriver Tesaker at departementledelsen forsøkte «å få ham oppsagt på grunn av at han ytret sin bekymring offentlig». Tesaker ønsket ikke å utdype dette overfor Ukeavisen Ledelse.

 

Ukeavisen Ledelse har ikke oppslag om førstesidesaken på sin nettside. Den var heller ikke lett å få tak i på Narvesen i Oslo. Først ved femte forsøk – Continental-hjørnet, sto avisen i hyllen. Hverken Narvesen ved Glassmagasinet, Stortorvet, Grand eller Studenterlunden hadde den.

 

 

Saken ble senere lagt ut på nett – 7.6: http://www.ukeavisenledelse.no/nyheter/arbeidsliv/-jeg-ble-presset-ut-av-jobben/