En spørreundersøkelse fra TNS Gallup viser at ungdommer i videregående skoler i Oslo er minst like meningskonforme og preget av konsensus som de voksne. Resultatet av undersøkelsen er ikke oppsiktsvekkende. Ungdommens meningskonformisme er, i likhet med de voksnes, i stor grad en følge av det rådende, politisk korrekte ”meningstyranniet” i det norske samfunnet. Ungdommer holder […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.