Nytt

Surrogati er forbudt ved lov i Norge. Likevel vil Helsedepartementet presisere at de som bryter loven i utlandet, ikke skal kunne straffes.

Regjeringen er tvert imot med på å ordne opp for norske foreldre som kjøper seg surrogati i utlandet, som i tilfellet der den indiske moren døde nylig.

Utenriksdepartementet og den norske ambassaden i India har vært involvert i saken. Norske myndigheter bidro blant annet med registrering av foreldreskap før barnet reiste til Norge med forelder.

Surrogati er ikke tillat i Norge, men noen nordmenn benytter seg likevel av eggdonasjon i utlandet.

Helsedepartementet la fredag før påske fram forslag om endringer i bioteknologiloven. Det slås blant annet fast at privatpersoner som bryter bioteknologiloven, ikke skal kunne straffes, for eksempel ved kjøp av en surrogatmor i utlandet.

Mens regjeringen hele tiden har sagt at det kun handler om en presisering av loven, og ikke en lovendring, mener KrF det dreier seg om liberalisering. Helsedepartementet sier det er snakk om tydeliggjøring.

Aftenposten har snakket med initiativtakeren til surrogati i India, som sier at kjøper ikke påtar seg noe ansvar for surrogatmorens økonomi og videre velferd.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10115067