Homofilt par med barn. Foto: Gorm Kallestad/Scanpix

Hva handler det liberale demokratiet egentlig om? Debatten knyttet til ønskede endringer i bioteknologiloven bør vekke de som fortsatt er i tvil, for hva vi ser er en ideologi hvis tilhengere dyrker seg selv og sin rett til å realisere seg selv på en måte verden knapt har sett.

Det er fortsatt uvisst hva resultatet av stortingsbehandlingen av lovforslaget til ny bioteknologilov blir, men alt tyder på at en liberalisering vil finne sted. Det bør være en tankevekker for KrF som var med å gjøre tilstanden umulig for FrP i regjering. Er prisen for en IS-terrorist og hennes barn i ferd med å bli for høy? Det er nemlig et fristilt FrP som gjør denne liberaliseringen mulig.

Uansett, de logiske følgene av en ideologi som bygger sin moral på enkeltindividets flyktige preferanser blir stadig tydeligere, og vi så det klart da vi ble gjort oppmerksomme på de nyfødte barna i Ukraina, barn som lå og ventet på sine surrogatiforeldre. Surrogati er nemlig ikke ulovlig, Stortinget har lagt alt til rette for at det skal være enkelt for par i Norge å skaffe seg barn i utlandet. Om noen av barna i Ukraina var ment for Norge, er irrelevant. Norske politikere snakket lenge og varmt og de sårbare barna i Moria, men ingen tok til orde for de virkelig sårbare, de som er blitt bestilt som en vare.

Nå vil et flertall på Stortinget at staten også skal finansiere kunstig befruktning for enslige kvinner.

Dette er lover med en annen ideologisk sprengkraft enn abortloven. Døde barn kommer aldri til å klage på avgjørelsen deres mødre tok, deres protester er knust i mørket. Tilhengerne av selvbestemt abort hevder fortsatt at det handler om kvinnens rett til å bestemme over egen kropp.

Det er annerledes med barn som er født og ment å vokse opp. Stortinget, og andre liberale demokratiers lovgivende myndigheter, er nødt til å skape en virkelighetsforståelse som forsvarer lovgivningen knyttet til barnas rettigheter. Det liberale demokratiet er derfor nødt til å etablere en idé som sier det er akseptabelt dersom alle barn enten blir født av surrogatmødre eller av enslige kvinner, befruktet på statens regning.

Jeg vil du skal tenke litt over hva den siste setningen ovenfor innebærer.

Staten må altså i alle situasjoner argumentere for at det er greit at ingen barn får en far, kun en enslig mor, eller blir født av en surrogatmor et sted utenfor Norge, enten det er i skolers læreplaner, diskrimineringslovgivning eller i straffeloven.

Når denne ideen, denne virkelighetsoppfatningen, først har blitt akseptert, er det knapt grenser for hva vi kan tillate oss å gjøre.

Det er en gjennomført a-moralsk stat vi ser vokse fram, en  stat som må benekte enhver idé om et moralsk utgangspunkt for skapelsen. Den må bekjempe kristen tro. Det er en form for postmoderne fascisme vi aner konturene av. Individets ønsker er alt som betyr noe, og vi tillater oss en brutalitet unik i sin karakter. Men det er ikke lenger staten som begår handlingene, den legger bare til rette for at den enkelte skal få lov til å ta ethvert valg som bekrefter deres identitet.

En av de viktige inspiratorene bak denne ideologien, er statsviteren Francis Fukuyama. I boka Identitet hevder han at det liberale demokratiske samfunnet handler om å beskytte menneskets verdighet (deres identitet) og gi det mulighet til å treffe egnede moralske valg, definert enten gjennom religion eller sekulær fornuft. Men alt handler om å respektere disse valgene, og hans løsning er at statene må kreve en felles tilslutning fra innbyggerne knyttet til det han kaller substansielle ideer som konstituasjonalisme, rettssikkerhet og likestilling mellom mennesker. Francis Fukuyama synes å være en sivilisert mann, hans ideer er ikke totalitære, men utfordringen er at det ikke er mulig å si noe substansielt om et felles normativt utgangspunkt i et slikt individualisert samfunn.

Her hjemme mener Jonas Gahr Støre at KrF utviser en kvinneforakt i deres kamp mot lovendringene, men glemmer at han selv har vært med på å ofre kvinnen på liberalitetens alter. Han har vært med på å gjøre menn og kvinner om til et resultat av vårt følelsesliv og ønsket om fedre som et resultat av internalisert homofobi. For de han forsvarer, har alle tatt det Fukuyama ville kalt egnede moralske valg.

Interessant nok er kampen for egen identitet med på å ødelegge samfunnet som sådan, for når kategoriene opphører å eksistere blir selv kvinnekampen ugyldig.

Vi må ikke bli forundret over at tilhengerne av det liberale demokratiet utpeker klassisk konservative som sine hovedmotstandere. Konservatismen peker nemlig på sannheten, Gud, familie og et forpliktende fellesskap som samfunnets utgangspunkt, alt som det liberale demokratiet forkaster.

For når moral og identitet blir et resultat av individets egne preferanser, har samfunnet i prinsippet opphørt å eksistere.

 

Fakta om foreslåtte endringer i bioteknologiloven

* Eggdonasjon skal bli tillatt.

* Assistert befruktning skal bli tillatt for enslige.

* Tidlig ultralyd og blodprøven NIPT skal gjøres tilgjengelig for alle. Testen gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom tidlig i svangerskapet.

* 1. juli skal det åpnes for utvidet lagring av befruktede egg og lagring av kjønnsceller på ikke-medisinsk grunnlag.

* Nedfryst sæd fra avdøde skal bli tillatt å bruke i assistert befruktning dersom dette er i tråd med avdødes ønske.

* Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV inngikk det såkalte Bioteknologiforliket 2020 i april. Tirsdag skal Stortinget behandle saken. De tre partiene har sammen flertall på Stortinget.

* KrF kjemper mot forslagene. I regjeringsplattformen fikk KrF vetorett i bioteknologispørsmål og satte en stopper for eggdonasjon, som regjeringen egentlig hadde vedtatt å åpne opp for. (NTB)

 

 

 

 Forhåndsbestill Islamismen i Sverige her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.