Høyres landsmøte vedtok i helgen å endre partiets grunnleggende menneskesyn ved å gi grønt lys for eggdonasjon.

Vedtaket kom ikke uventet. Liberalistene er for tiden på offensiven i Høyre, hvor verdiforankret konservatisme lenge har vært på vikende front. Det er særlig nettverket av partiets yngre kvinner som har vært spydspiss i nyorienteringen. Det er de samme kretser som har et løsaktig forhold til innvandring. Og som omgås tanker om dramatisk heving av bilavgiftene. Nå tukler Høyre med nokså mye.

Høyre tok et avgjørende brudd med verdikonservativ politikk da partiet for 37 år siden vedtok å åpne for fri abort. Høyre hadde til da stått for individets rettsvern og ukrenkelige verdi, men når et menneske i utvikling ikke en gang kan være trygt i mors liv, ble partiets menneskesyn gjort til en kopi av venstresidens. Det ufødte liv har i Norge i dag ingen andre politiske forsvarsadvokater enn Kristelig Folkeparti.

Og apropos KrF: Erna Solbergs store politiske prosjekt er å samle alle borgerlige i  én og samme regjering. Hittil har hun fått med tre partier. Kristelig Folkeparti teller på knappene om hvilken retning partiet skal velge ut av sin aleneposisjon og partiet slites internt om kursvalget. Når Høyre har valgt å kopiere Arbeiderpartiet i et så grunnleggende spørsmål, kan det bli lettere for Knut Arild Hareide & Co å velge originalen fremfor kopien. Høyres abortvedtak i 1981 gjorde at KrF holdt seg utenfor da Kåre Willoch dannet regjering. Dette kan få sin parallell nå.

Vi betviler ikke at ufrivillig barnløse har samme lengsel som andre etter å få barn og stifte familie. Derfor har staten i mer enn 30 år lagt til rette for assistert befruktning. Bortimot 30 000 nordmenn er blitt til på denne måten – enten ved at en kvinnes egg befruktes utenfor kroppen og gjeninnsettes eller ved inseminasjon.

Det er bare ektepar eller samboende mennesker som i dagens Norge har anledning til assistert befruktning. Også dette ønsker Høyre nå å forandre. Partiet vil hjelpe også enslige til å bli forelder. Det er en refleks av Høyres syn – at rett til barn er en menneskerett. Men det er jo helt feil. Når barn blir en rettighet, endres også menneskesynet. Barnet blir et objekt for andres vilje og ønsker.

Det dreier seg ikke om likestilling heller – at når donasjon av sæd er OK, så må det også være lov å gi bort eller selge egg. Eggdonasjon er nemlig et inngrep som ikke kan sammenlignes med å gi sæd.

Når Høyre åpner for eggdonasjon, blir det en naturlig følge å tillate surrogati – at et befruktet egg implanteres i en annen kvinnes livmor. Det er bare et spørsmål om tid før Høyre er i favør av livmor på leasing med ni måneders termin.

Med Høyres rettighetssyn ligger veien også åpen for å ta i bruk bioteknologi i full bredde. Et egg kan genmanipuleres med gener fra andre kvinners egg. Slik kan det lages barn på bestilling med ønsket utseende og foreldrevalgte egenskaper. Da blir det en designbaby som fødes. Da får et barn en rekke biologiske mødre. Krav om å kjenne sitt opphav er en FN-vedtatt menneskerett som blir illusorisk med slike kjøreregler.

Høyre fortsetter glideflukten vekk fra avgjørende verdikonservativ grunn. Det kan bli skapt et samfunn som minner om Aldous Huxleys «Vidunderlige nye verden». Vi er ikke der i dag eller i morgen, men Høyre er med på å jevne veien for en slik utvikling.

Det som for Huxley var en roman, kan bli norsk virkelighet – med Høyres hjelp.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂