Nytt

Høyres går inn for å tillate eggdonasjon i Norge. Et flertall på landsmøtet på Gardermoen stemte for forslaget lørdag.

Beslutningen var ikke uventet. Hele 11 av 15 fylkeslag hadde gått inn for eggdonasjon før landsmøtet, selv om flertallet i resolusjonskomiteen, ledet av nestleder og kunnskapsminister Jan Tore Sanner, gikk i mot.

Motstanderrne mener eggdonasjon bryter med en konvensjonen om at den som føder barnet, er barnets mor. De mener eggdonasjon skaper tvil om hvem som er mor og at barnets rett til å kjenne sitt biologiske opphav må komme foran.

Debatten i landsmøtesalen var engasjert. Flere unge høyrekvinner gikk på talerstolen og forsvarte at kvinner med fertilitetsproblemer bør få samme mulighet til å få hjelp som menn gjør gjenonom sæddonasjon. De påpekte at teknologien og den medisinske utviklingen nå gjør det forsvarlig å sidestille inngrepene.

Innleggene ble møtt med jubel, mens den konservative fløyen ble takket med høflig, kort applaus. Dermed var det lite tvil om hvilken vei det bar.

Flere ønsket å ta en beslutning om eggdonasjon under fjorårets landsmøte. Men etter at statsminister Erna Solberg ba om mer tid til en grundig debatt, ble saken utsatt.

Det er allerede flertall på Stortinget for eggdonasjon, men med Høyres vedtak er nei-fløyen blitt marginalisert. Ap, SV, Venstre og Frp er positive, mens Sp og KrF er imot.

KrF skuffet

KrF er ikke særlig godt fornøyd med at Høyre nå går i liberal retning på flere områder innenfor det omstridte bioteknologiområdet.
– KrF er skuffet over at Høyre mener det er riktig å åpne for eggdonasjon i Norge, sier KrF-nestleder Olaug Bollestad til NTB.

– KrF frykter at åpning for eggdonasjon kan føre til at vi endrer syn på barnet, at vi sorterer mer og at en viktig skranke mot surrogati blir fjernet, konstaterer hun.

Forslaget om å tillate eggdonasjon fikk flertall på Høyres landsmøte på Gardermoen lørdag. Men vedtaket kan gjøre det vanskeligere for statsminister og Høyre-leder Erna Solberg å få oppfylt sin drøm om en full borgerlig samling, hvor også KrF er med.

KrF er også skuffet og overrasket over at Høyre endrer standpunkt i spørsmålet om assistert befruktning for enslige, som også fikk tilslutning på landsmøtet lørdag.

– Dette handler om hensynet til barnet. Vi mener at det er et rimelig krav at det skal foreligge et etablert parforhold for å motta assistert befruktning, ut fra vurderingen om at det sett fra barnets ståsted er en fordel å kunne vokse opp med to foreldre, når dette kan planlegges, sier Bollestad.