Rådet var samlet til et ekstraordinært møte tirsdag for å ta stilling til de to temaene. Forrige gang Bioteknologirådet uttalte seg var i 2014 og 2015, og man ønsket å foreta en ny vurdering.

– Dette rådet legger vekt på mange enslige kvinners ønske om barn. Dette rådet endte derfor med å si ja også her, sier rådets leder Ole Frithjof Norheim.

Forrige gang kom et flertall i rådet til at assistert befruktning til enslige ikke burde tillates. Det var enighet om å tillate eggdonasjon, men kun ved å bruke egg som var til overs etter IVF-behandling (prøverørsbehandling).

Flertallet i det sittende rådet ønsket at eggdonasjon skal bli tillatt, men også at rammene for donasjon skal utvides i forhold til den tidligere uttalelsen. Flertallet gikk inn for at det skal skje gjennom en eggbank, og at eggdonasjon dermed skjer på lik linje med sæddonasjon.

Avstemningen var svært jevn. Flertallet var på åtte mot sju i begge spørsmålene.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.