I en tid hvor folk vet prisen på alt, men knapt verdien av noe, er det svært befriende at Høyres programkomité vender tommelen ned for eggdonasjon.

Vi lever i en tid hvor menneskehandel griper om seg. Liberalistiske vinder over vår del av verden gjør at alt er til salgs. Mennesker er igjen blitt handelsvare.

Mot denne bakgrunn fremstår det som lys i åndelig mørke når flertallet i Høyres programkomité fraråder partiet å gå inn for handel med mennesker på tidlig fosterstadium. Vi håper Høyres landsmøte i april lander på samme konklusjon. Det kler Høyre å ta verdikonservatismen på dypt alvor ved på dette feltet å demme opp for liberalistiske strømdrag. Det er kjempestor forskjell på å være liberal og å være liberalistisk. Det siste er noe i retning av prinsippløs normoppløsning.

Det er selvsagt ikke noe argument for eggdonasjon her til lands at dette er lovlig i mange andre land. Norge kan ikke overlate sin lovgivning til andre nasjoner. Norske rettsregler må bygge på norske verdier, norsk kultur og norsk levemåte. Nederland har svært romslige regler for hasjrøyking, men det er ikke noe argument for at Norge bør kopiere hollandsk jus.

Eggdonasjon splitter morsbegrepet. En mor er en kvinne som føder et barn. Ved å kjøpe egg fra andre, får barnet en genetisk mor og en annen mor i rettslig og sosial forstand.

Av dette følger logisk sett også Høyres nei til surrogati. Ved å låne kvinner kan en risikere at morsbegrepet tredeles mellom den genetiske mor, den biologiske mor og den tiltenkte sosiale mor – den som til slutt mottar barnet og oppdrar det.

Vi stusser ofte over at venstresiden ikke har motforestillinger mot surrogati, det vil si at et befruktet egg innmonteres i en annen kvinnes livmor. Dette røper en schizofren holdning til fremmed bruk av kvinners underliv. Raddiser er mot prostitusjon, men åpne for langtidsleie av kvinners livmor. Underliv på leasing er greit hvis det dreier seg om langvarig utlån av de indre kjønnsorganer, men ikke korttidsbruk av vagina. I begge tilfelle dreier det seg jo om en ytelse mot betaling.

Assistert befruktning utenfor kroppen har i Norge vært tillatt i snart 35 år for gifte eller samboende par. 26 000 nordmenn er blitt til på denne måten. Når enslige kvinner ikke tillates å formere seg kunstig, har det med hensynet til barnet å gjøre. Hvis noe skjer, er det trygt å ha to foreldre. Det er ingen menneskerett å få barn. Vi mener det her legges for liten vekt på hensynet til barnet.

Det er avgjørende forskjell på å donere egg og å gi fra seg sæd. Eggdonasjon er i motsetning til sædgivning et inngrep. Derfor har eggdonasjon ikke noe med likestilling å gjøre.

Vi mener det er en menneskerett å kjenne sitt opphav. Derfor bør det heller ikke være anledning for en kvinne til å la seg inseminere med sæd fra ukjent donor.

Eggdonasjon er handel med mennesker – mennesker i livets første stadium. Like forkastelig som det er å gjøre barn og voksne mennesker til handelsvare, er det å tillate at menneskers kjønnsceller blir gjenstand for kommersielt kjøp og salg.

Høyre fortjener ros for partiets evne til etisk refleksjon i en krevende tid.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!