Bjørnar Moxnes (R) og Une Bastholm (MDG) Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Vi sier ja til eggdonasjon, men bare av overskuddsegg. Vi vil derfor fremme et eget forslag på Stortinget om en frivillig ordning for donasjon av overskuddsegg etter prøverørsbehandling, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

– Det må da skje under den forutsetningen Bioteknologirådet tidligere har lagt til grunn, om at det ikke åpnes for eggdonasjon på kommersiell basis, understreker han.

Dette betyr i klartekst at Rødt kommer til å si nei til forslaget om eggdonasjon slik det er formulert fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV, understreker Moxnes.

MDG støtter pakken

Ap, Frp og SV er enige om flere lovendringer som vil gjøre bioteknologiloven mer liberal. Senterpartiet og regjeringspartiene går mot forslagene, som Stortinget tar stilling til tirsdag.

– Rødt støtter alle forslagene om tidligere undersøkelser av fostre. Det handler om kvinners rettigheter og mulighet til å ta informerte valg, sier Moxnes.

Rødt vil også støtte forslagene om assistert befruktning for enslige, lagring av ubefruktede egg på ikke-medisinsk grunnlag og forslaget om genetisk forskning på befruktede egg.

Samtidig kommer Miljøpartiet De Grønne til å støtte alle forslagene fra de tre forlikspartiene om liberaliseringer, får NTB bekreftet. Saken ble behandlet i partiets sentralstyre søndag.

Kan avgjøre

Det har vært knyttet stor spenning knyttet til de to enmannsgruppenes stemmegivning. Årsaken er at forlikspartiene Ap, Frp og SV til sammen har 86 mandater og flertall på Stortinget, men bare med knapp margin.

Det kan gjøre stemmene fra Rødt og MDG avgjørende.

Senterpartiet og regjeringspartiene går mot lovendringene, og KrF har mobilisert kraftig for å få stanset dem. Partiet jobber for å få enkeltrepresentanter i Frp til å stemme mot forslagene av samvittighetsgrunner.

KrF har også sørget for at det blir full sal med 169 representanter til stede når saken behandles tirsdag. Det skjer til tross for at det for tiden av smittevernhensyn bare er 87 representanter til stede under møtestart og votering.

– Fører til press

Moxnes trekker fram to argumenter for at partiet har landet på å si nei til forlikspartienes forslag om eggdonasjon slik det er formulert.

– Det ene er at i motsetning til sæddonasjon, medfører eggdonasjon en viss risiko for donor, siden prosessen innebærer hormonbehandling og et kirurgisk inngrep for å hente ut eggene, sier han.

– I tillegg er vi bekymret for at en generell åpning for eggdonasjon med økonomisk kompensasjon kan legge et uheldig press på kvinner som er i en økonomisk vanskelig situasjon.

Saken ble behandlet i Rødts sentralstyre søndag.

Usikre Frp-ere

Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen har stått i spissen for liberaliseringen av bioteknologiloven og beskrevet saken som en stor seier for partiet. Men i Frps egne rekker er det også betydelig skepsis til forslagene.

Representantene Sylvi Listhaug, Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen har alle varslet at de vil vurdere å gå imot deler av forslaget.

Samtidig er det knyttet spenning til hva den uavhengige representanten Ulf Leirstein, som tidligere var i Frps gruppe, vil stemme.

Ingen av de fire hadde søndag ettermiddag besvart NTBs henvendelse om saken.

Forhåndsbestill Islamismen i Sverige her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.