Nytt

Det er et generasjonsskifte blant minoritetspolitikere i Oslo bystyre. Journalist Wazim Riaz kommenterer dette i Aften torsdag 27. januar. I likhet med at mange minoritetsforeldre er bekymret for at barna blir for norske, så er Wazim Riaz bekymret for at minoritetspolitikerne blir for norske. Han avslutter kommentaren sin slik, og går dermed i bresjen for å «gilla olika»:

Ingen av minoritetspolitikerne som risikerer å forsvinne fra bystyret mot sin vilje, er født i Norge. Det er derimot noen av dem som trolig kommer til å overta deres plass. Sånn sett vil bystyret oppleve et lite generasjonsskifte. De folkevalgte blir yngre, men bystyret vil bli fattigere hvis denne prosessen fortsetter og hovedstaden til slutt ender opp med politikere som er brune på utsiden, men hvite på innsiden.

Artikkelen var i skrivende stund ikke å finne på nett, men kan dukke opp her:

www.aftenposten.no