Innenriks

Aftenpostens serie #jegernorsk ruller videre. I Oslo ønsker politikerne Aisha Naz Bhatti (Ap) og Elvis Chi Nwosu (Ap) bussing av minoritetselever til skoler med flere norske elever. Det kommer frem i artikkelen at av 120 skoler i Oslo er minoritetene i flertall ved 59 skoler. På 16 skoler utgjør de minst 80 prosent.

Bhatti mener det er skummelt om vi bor i områder der vi kun får dyrket vårt eget. Nwosu legger til at det kanskje er de på Ullern som mest trenger kontakt med de andre.

Det var vel det vi visste. Det er nordmenn som først og fremst skal integreres, selvom problemene i størst grad er synlige i innvandrermiljøet.

Hvordan stiller innvandrerne seg til en utvikling hvor de stadig blir en mindre andel av befolkningen i sine respektive hjemland grunn av innvandring?

Får hun plass i bystyret, kommer hun til å foreslå et prøveprosjekt med frivillig bussing av minoritetselever til skoler med flere etnisk norske. Hun er klar over at det samme forslaget bare har «rent ut i prat» tidligere. Men viser til positive erfaringer i Danmark, og mener det er vel verd å prøve for å balansere skjevheten.

Hun ser de praktiske utfordringene. Men i første omgang etterlyser hun den politiske viljen.

– Jeg mener vi må prøve det ut. Jeg skjønner ikke at utviklingen ikke bekymrer fler.

—-

En som i høyeste grad er bekymret er Elvis Chi Nwosu, bystyrerepresentant for Ap fra Holmlia. Allerede i 2009 gikk han ut i Aftenposten og foreslo bussing. Og ble tatt knallhardt i eget parti.

– Hadde jeg bare tenkt på politisk karriere ville jeg ikke gjort det. Men skal vi skape endring, må vi si noe folk ikke ønsker å høre, sier Nwosu i dag, og forsikrer at han mener forslaget er enda mer nødvendig nå enn da.

Nwosu forklarer radikalisering med lite kontakt med det norske, enda vi har lest om radikaliserte som var sosiale med nordmenn og var snille og greie.

Nwosu jobber mye med ungdom, og tror radikaliseringen som skjer ofte handler om mangel på kontakt med norske verdier.

Konklusjonen fra innvandrerpolitikeren er at det kanskje er vestkantens barn og unge som trenger bussingen mest.

– Men de som bor på Ullern trenger det kanskje mest. Ingen barn i Oslo bør vokse opp uten å kjenne begge sider, sier han.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/–Politikerne-vil-ikke-ta-i-problemet-8011515.html