Sakset/Fra hofta

Den venstreekstreme og angivelig antirasistiske organisasjonen SOS rasisme er i hardt vær om dagen. Ikke nok med at den tvilsomme eiendomsspekulanten er gjenstand for en av de mest omfattende granskningene av en organisasjon på mange år, men Fordelingsutvalget, Oslo kommune og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har også bestemt seg for å tilbakeholde til sammen 8,6 millioner av SOS rasismes private penger. Og hvis skyld er det?

Høyreekstremistene i blant andre Radio P4, Dagens Næringsliv og Klassekampen, selvfølgelig! Samt de høyreekstreme gruppene LNU, Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo kommune og Integreringsdirektoratet:

– Høyreekstreme grupper har brukt mye tid og krefter på å bakvaske SOS Rasisme. Resultatet er altså at vi nå risikerer å miste pengestøtte vi har krav på fra Frifond, sier Larsen til Østkantavisa.

– Mener du at høyreekstreme har infiltrert Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner?

– Nei. Men de (de høyreekstreme red.anm) har sørget for å spre løgnaktige påstander om oss, dette har igjen ført til at noen plutselig vil kontrollere oss, som igjen har ført til at vi nå risikerer å miste støtte, selv om ingen finner noe ulovlig, sier han.

Den høyaktuelle Larsen er identisk med Kjell Gunnar Larsen, tidligere AKP`er, grunnlegger og styremedlem i den marxist-leninistiske gruppen Tjen folket og daglig leder, hovedkasserer og styremedlem i barne- og ungdomsorganisasjonen SOS rasisme.

En mann – mange hatter, ville kanskje noen rasistiske høyreekstremister tenke, men ta det helt med ro: at både Kjell Gunnar Larsen og til dels resten av ledelsen for SOS rasisme er overlappende med hardcore-kommunistguttene i Tjen folket er i følge Kjell Gunnar Larsen ikke noe problem:

– Vi i SOS rasisme bryr oss ikke om folk har verv i andre organisasjoner, sier Larsen.

Nei, det skulle tatt seg ut! Når nesten alle Vi i SOS rasisme er akkurat de samme som Vi i Tjen folket, så er det jo ingen vits i å henge seg opp i sånne bagateller?

– Vi er partipolitisk uavhengig og kritiserer hvem vi vil, sier Larsen.

Bortsett fra at SOS rasisme-Larsen aldri kritiserer Tjen folket-Larsen eller omvendt da, for det kunne blitt litt brysomt for en tredje person, nemlig Daglig leder-Larsen.

For det har seg dessverre slik at Tjen folket-Larsen stiller seg bak dette utsagnet:

Kommunistene mener at kapitalismen er et dårlig system fordi – kapitalismen bygger på at en liten gruppe folk tjener seg rike på andre sitt arbeid – en liten gruppe folk styrer staten og selskapene, mens flertallet arbeider for dem – kapitalismen skaper kriser, miljøødeleggelser og kriger fordi kapitalistene hele tiden jakter på størst mulig profitt.

Når så eiendomspekulanten SOS rasisme nærmest er fullfinansiert av staten med 9 millioner kroner i året – midler inndrevet som skatt og avgifter på andre menneskers arbeid – og SOS rasisme-Larsen blant annet brukte 1.140.000,- på Daglig leder-Larsen i 2007, så ville det bli ordentlig utrivelig om Tjen folket-Larsen skulle gi seg til å kritisere SOS rasisme-Larsen og Daglig leder-Larsen bare fordi de tilfeldigvis lever av andre menneskers arbeid.

Hvordan Tjen folket-Larsen stiller seg til at SOS rasisme-Larsen og Daglig leder-Larsen i tillegg lever av og for høyreekstremister er ikke godt å si; selv foretrekker han mer akseptable, venstreorienterte folkemordere som f.eks. Stalin og Mao.

Tatt i betraktning Kjell Gunnar Larsens og SOS rasismes lukrative, statsfinansierte forretningsvirksomhet, er det tilnærmet umulig å begripe hvorfor Larsen og organisasjonen hans misliker høyreekstremister så til de grader. For uten denslags typer ville hverken Larsen eller SOS rasisme hatt noe eksistensgrunnlag – ei heller råd til utgifter på f.eks. deilige 1.140.000,- norske skattekroner til daglig ledelse.

Men det å få Kjell Gunnar Larsen og SOS rasisme på besøk på en skole nær deg slik at de kan bedrive politisk holdningsarbeid overfor nettopp dine barn – og ikke minst melde inn familiens håpefulle 8-åring til den nette sum av kroner 6,00 i SOS rasisme – er naturligvis noe alle ansvarlige foreldre burde ønske seg mest av alt i hele verden. Derfor er det bare å håpe at det både nå og i fremtiden vil vrimle av høyreekstremister på deres vei.

Og det vil det, for med tanke på at også en funksjonær i LNU kan være en forkledd høyreekstremist, for ikke å snakke om alle de andre 4.759.000 mistenkte – hvilket de bare kan takke seg selv for grunnet deres manglende innmelding i SOS rasisme – høyreekstremistene blant Norges 4.799.000 tunge befolkning, kommer ikke Larsens purunge og aldrende antirasister til å gå tomme for rasistiske høyreekstremister å bekjempe med det første.

Dessuten skal jo også Kjell Gunnar Larsen leve, og hvis du f.eks. lurer på hvorfor SOS rasisme-Larsen i det hele tatt har flere millioner penger fra ditt og andres arbeid til å betale Daglig leder- og Tjen folket-Larsen for å leke kommunist og revolusjonær sammen med skoleelever og konfirmanter – ja, da er det deg det er noe galt med.

Sannsynligvis er du en rasistisk høyreekstremist. Det er antagelig 8-åringen din også, dersom han nå uheldigvis brukte sine siste 6,00 kroner på en rosinbolle i friminuttet i stedet for å putte dem på Kjell Gunnar Larsens bristeferdige sparegris.