Journalisten Fabrizio Gatti i det italienske ukemagasinet L’Espresso presenterte for noen dager siden rystende bilder og øyenvitneskildringer fra den libyske ørken, under en TV-dokumentar om trafikken av mennesker fra Afrika på jakt etter et bedre liv i Europa. Presentasjonen tok sitt utgangspunkt i den lukrative lastebiltransporten av mennesker gjennom ørkenen i grensetraktene mellom Niger og Libya, hvor titusenvis har passert på sin vei til Middelhavet.

At mennesker omkommer under disse reisene har lenge vært kjent. Omfanget vet man mindre om. Det foreligger opptellinger som har brakt ca. 1700 dødsfall på det rene siden 1996, men det virkelige tallet er trolig langt høyere. Omstendighetene rundt dødsfallene er dermed naturlig nok som oftest ukjent.

libya_espresso.jpg

Et forhold som øyenvitner kunne fortelle om til Gatti, er at lastebilene fylles maksimalt med mennesker før de legger avgårde ledsaget av følgebil. Dersom det skjer noe uventet underveis som gjør at det er umulig å kjøre lastebilen videre, det være seg motorhavari, velt eller annet, blir smugleren som sitter ved rattet i lastebilen tatt med i følgebilen, som ganske enkelt stikker av og overlater passasjerene til sin skjebne. Dersom dette skjer midt i ørkenen, betyr det at de tørster i hjel med mindre noen ved en tilfeldighet kommer dem til unnsetning først. Av og til plukker forbipasserende opp desperate personer som har overlevd i mange dager uten vann. Disse bildene er tatt med mobiltelefon av folk som ved en anledning kom samme vei etter at det var for sent.

mortisahara.jpg

Ved en annen anledning ble en italiener som i to år hadde reist frem og tilbake gjennom Sahara, vitne til en ren henrettelse gjennomført av menneskesmuglerne, etter alt å dømme av to personer som hadde forsøkt å lure dem. Med sin mobiltelefon filmet han den grusomme avlivingen, som skjedde ved å slå ofrene til blods med kjepper innen de ble helt bensin over og brent levende.

oggi_libya_II.jpg

Det store antallet mennesker som forsøker å ta seg til Europa, representerer altså en stor inntektskilde for organisasjoner av forbrytere helt uten skrupler. Det er et åpent spørsmål hvorvidt trafikkmengden har endret seg etter at Italia begynte å sende båtene med illegale tilbake til Libya. Enkelte hevder at den er gått ned, andre påstår derimot at smuglerne på denne måten kan reise med fulle lastebiler begge veier: først for å bringe folk til Middelhavet, og deretter for å bringe dem tilbake sør for Sahara etter at de er blitt avvist og sendt tilbake på sin vei inn i italiensk territorialfarvann.